Thumbnail
  • 14.08.2022

Tercihlerimiz, pişmanlıklarımız olmasın...

 

Vergilerimizle ödeneği sağlanan üniversitelerimizden mezun olan ve eğitime verdiği emeğin, harcadığı paranın karşılığını alamayan umudu kararmış, gözleri yaşlı bir topluluk ürettik. Tüm sorumlular vebal altındadır.

 

Ülkemizdeki havacılık sektörünün gelişimi ile ilgili hafızalarımızı biraz zorlayalım. Bilindiği üzere ve havacılık alanında yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu kurulmuş ve sektörün bu alandaki nitelikli insan kaynağı temin edilmeye başlanmıştı. Özellikle teknik bölümlerden mezun olan gençler, okuldan  ICAO standartlarında geçerli olan “SHDT-35 Uçak Bakım Lisansı’'na sahip olmakta ve sektörün önde gelen kuruluşları tarafından tercih ediliyordu.

1993 yılında teknik nitelikte olan ‘Uçak Gövde / Motor’ ve ‘Uçak Elektrik ve Elektroniği  Bölüm’lerinde yeniden düzenlenen müfredat içerik değişikliği ile 4 yıllık eğitime başlanmıştı. 1996 yılında da Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde daha sonra da Kocaeli Üniversitesinde aynı nitelikte eğitim verilmeye başlanmıştı. ‘Havayolu halkın yolu!’ sloganıyla yeni bir dönem başlamış ve havacılık kuruluşları da hedeflerini genişletmişti. Bu okulların da mezunlarıyla yeni dönemin en büyük insan kaynağı sağlayıcısı oldu. Havacılık bakım sektörü de kazanımlarını artırmaya ve hedeflerini gerçekleştirmeye başlamıştı.

Bilindiği üzere devlet okullarının ve bağlı oldukları Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’nun tüm ödenekleri bizim vergilerimizle karşılanmaktadır. Özellikle vakıf üniversitelerinin ülkemizde eğitim alanına girişi ile birlikte; uçak bakım alanında tecrübesiz eğitim kadroları ve yeterli olmayan altyapılarıyla, uçak bakım alanında verdikleri eğitimlerle gençlerimizin umutlarının istismar edilmesine başlanmıştı. Bugün, üniversitelerimizden mezun olan ve eğitime verdiği emeğin, harcadığı paranın karşılığını alamayan umudu kararmış, gözleri yaşlı bir topluluk ürettik. Tüm sorumlular vebal altındadır. 2018 yılında yüksek öğrenim kapsamında 2 bin 700 kontenjan olduğunu, 2 bin 200 kontenjanın dolu ve yalnızca 235 gencimizin aldığı eğitim sonrasında fayda sağladığını ifade etmiş ve UTED olarak YÖK-SHGM toplantılarında bu konunun gündeme alınmasını sağlamışdık. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz!

Yukarıda istelenen ve SHGM tarafından bakım eğitim kapsamında ‘147 Yetkili’ ve ‘Tanınan Okullar’ın listelerine ulaşmak mümkün. Tercih döneminde gençlerimizin mutlaka bu listeleri kontol etmelerini okulların kapasitelerinin sorgulanmasını öneriyorum. Mezunların sektörde hangi alanda iş bulduklarını takip edip etmediklerini mutlaka sorgulamaları gerekir. Yoksa, “tercihlerimiz, pişmanlıklarımız oluyor.”

YÖK - SHGM toplantılarının sonuç raporlarına www.shgm.gov.tr internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Alınan kararların takibi ile ilgili yeteri kadar ısrar edilmedi. 27 Ekim 2017 tarihinde yapılan Sivil Havacılık Komisyonu Toplantısı 10’uncu oturumunda SHGM onayı gereken okullar için “Bir yıl içerisinde lisanslandırma gereken alanlarda yetkilendirilmeyen okullara/programlara kontenjan verilmeyeceği, takip eden yıl gelişme olmaz ise programın kapatılacağı” şeklinde bir karar alınmıştı.

16 Nisan 2018 tarihinde yapılan Sivil Havacılık Komisyonu Toplantısı 11’inci oturumunda ise “Yetkili bölümlerin teşvik edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı ve yine YÖK’ün önceki toplantıda alınan karar gereği SHGM tarafından yetkilendirilmeyen bir bölüme kontenjan veremeyeceği” hatırlatılmıştı.

Yapılan bu toplantıların ve alınan kararların üzerinden 5 yıl geçti. Sektörümüzün gelecek planlarını gerçekleştirilmesi için arz-talep dengesinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili çalışma yapılması yönünde karar alınmıştı. Maalesef bu çalışma yapılmadığı için, her yıl bu alanda yaklaşık 5000 gencimiz eğitime başlıyor ve yaklaşık 300’ü istihdam ediliyor.

Bu sürecin mağdurlarına karşı hepimiz sorumluyuz. Sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçen gözü yaşlı genç ve ebeveynlere ifade bulmakta zorlanıyoruz.

Bu alanda yapılan çalışma var mı bilmiyoruz. 2601 kontenjan bu çalışma doğrultusunda oluşturulduysa çok güzel bir gelişme olarak nitelendirebiliriz. Aşağıdaki veriler bu çalışma yapılmadan okul kontenjanlarının eski düzen belirlenmeye devam ettiğini göstermektedir…

2021 yılında yayınlanan yeni ÖSYM kitapçığında; aşağıda bilgileri bulunan 4 yıllık lisans seviyesinde yüksek öğrenim kapsamında, ‘uçak bakım’ eğitimi veren okullarımıza 1093 kontenjan ayrıldığı, 623 kontenjanın aldıkları eğitim karşılığı ‘uçak bakım lisansı’ alanında fayda sağlayacağı, bu alanda eğitim alan 470 gencimizin de yine mağdur edileceği görülmektedir.

2021 yılında yeni ÖSYM kitapçığında aşağıda bilgileri bulunan 2 yıllık önlisans seviyesinde yüksek öğrenim kapsamında; ‘uçak bakım’ eğitimi veren okullarımıza 1508 kontenjan ayrıldığı, 570 kontenjanın aldıkları eğitim karşılığı uçak bakım lisansı alanında fayda sağlayacağı bu alanda eğitim alan 938 gencimizin de yine mağdur edileceği görülmektedir.

Yapılan toplantıların ve alınan kararların kurumlarımızın hafızalarına yansımadığı görülmektedir. Vergilerimizle ödeneği sağlanan kurumlarımız tarafından gençlerimiz mağdur edilmeye devam edilmektedir.

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği