Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 01.06.2021

Sürekli inovasyon 

 

Bu yazımızda sizlere ‘design thinking’ olarak bilinen yaratıcı düşünce tekniklerinden birisi olan ‘tasarımcı düşünce’den bahsediyor olacağız.  

 

‘Design thinking’ olarak bilinen yaratıcı düşünce tekniklerinden birisi olan tasarım odaklı düşünce, düşünce tasarımı ile ilgili konuları ele alır. Söz konusu yöntem, tekrarlanabilir bir problem çözme metodudur. Merkezinde insanı bulundurduğu için sistematik olarak insani düşünce yapısının süreçlerini inceler ve çözüme ulaşmak için bir yol haritası sunar. Dünya çapındaki birçok girişimci ve lider tarafından kullanılır. Günümüzde genellikle startuplar tarafından kullanılan teknik, Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olup aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 

 

Emphathize - Empati kur  

Define - Problemi tanımla 

Ideate - Fikir oluştur  

Prototype - Fikri prototipe dönüştür 

Test  

 

Yaratıcı bir fikir oluşturup gerçekleştirmek müşteriyi ve problemi anlamakla başlar. Problemi anlamak için empati kurulmalıdır. Problem tanımlandıktan sonra fikir ile tasarım yapılır ve etki yaratacak bir uygulamaya geçilir.  

 

Bu teknikte problem ve çözüm aynı anda düşünülmez. Probleme odaklanmak önceliklidir.  

Çözümlerde merkezde hep insan olmalıdır.  

Olaylara geniş açıdan bakılmalıdır, bu aşamada ‘değer önerisi kanvası’ kullanımı uygun olacaktır.  

 

Değer önerisini tespit etmek için öncelikle müşteri kesiti (customer profile) iyi tanımlanmalıdır. Sorunu olan müşterilerin;  

     - Yaş aralığı 

     - Maddi durumu 

     - Yaşadığı konum 

     - Şikayetleri vb. tespit edilir.  

  •  

Sonraki adım müşterinin sorununu tanımlarken gerçekleştirdiği adımlardır (customer jobs). Müşterinin bu problem nedeni ile çektiği acılar listelenir. Sonrasında müşterinin beklentileri belirlenir. ‘Müşteri neden korkar’, ‘neye heveslidir’, ‘neyi merak eder’ tespit edilmelidir. Bu konuların tespiti için müşteriyi dinlerken kendimizi onun yerine koyamayız. Müşteriyi kendi deneyimimizi dışarıda bırakarak dinlememiz gerekir. Dinlerken hikayeyi hafızamızda canlandırmamız uygun olacaktır. Müşterinin söylediklerinin altında yatan duyguyu tespit etmemiz gerekmektedir.  

 

Değer önerisini belirlemek için ilk yapılması gereken, müşterinin acılarına ilaç olacak nelerin yapılması gerektiğini listelemektir. Bu aşamada her bir acıya karşılık gelen ilaç tespit edilir.  

Bir sonraki aşamada ‘hangi ürün veya hizmet ile müşterinin acıları giderilebilir’ tespit edilir ki, bu aşamada ürün veya hizmet belirlenmiştir.  

 

Ürün veya hizmette müşteri için fayda yaratıcılar nelerdir listelenir. Son olarak değer önerisi bir cümle ile ifade edilir.  

 

Ortaya çıkan fikrin cazibesi yüksek, para ve veya itibar kazandıran, yapılır olması önemlidir. Bir sonraki aşamada ‘yalın kanvas’ kullanımı müşteri problem ve çözüm doğrulamasına odaklanmak için önemlidir.  

 

Yalın kanvas, iş modeli kanvasından üretilmiş olup şirket kurmak isteyen bireylere erken aşamada oldukça faydalıdır.  

 

Aşamalar 

1-Hedef müşterilerin ve kullanıcıların tanımı ile ilk kullanıcı olabilecek müşteri segmenti özellikleri tespit edilir.  

2-Hedef kitlenin en önemli üç problemi belirlenir ve daha önce bu problemlerin nasıl çözüldüğü incelenir.  

3-Yalın bir ifade ile ‘ürün veya hizmetimiz ne değer sunuyor?’ ‘Neden farklı?’ anlatan bir değer önerisi bulunur. Bunun için yukarıda değer önerisi kanvas kullanımından bahsetmiştik.  

4-Her problem için ürün veya hizmetin sağladığı çözümler listelenir.  

5-Müşterilere ulaşmak için kanallar listelenir. 

6-‘Para nasıl ve nereden kazanılacak’, ‘gelir modeli ne olacak’ belirlenir.  

7-Ürün veya hizmet için tüm gider kalemleri tespit edilir.   

8-İş fikrinin bulunduğu aşamaya göre başarı için takip edilmesi gereken metrikler belirlenir. 

9-Ürün veya hizmetin kolayca kopyalanmayacak, satın alınamayacak özellikleri listelenir.  

 

Sonraki aşama prototiplemedirPrototipleme kusurları tespit ve gerekirse ürün ve veya hizmeti tekrar tasarlama amaçlı yapılır.  Bu aşamada 3P veya TRIZ metodunun kullanımı faydalı olacaktır. Prototip uygun ise sıra; üretim veya hizmet gerçekleştirmek için testlere gelmiştir.  

 

Müşterinin veya ilgili standartlarda belirtilen testlerden geçen ürün veya hizmet kullanıma hazırdır.  

 

Emniyetli günler dileği ile… 

 

Referanslar  

  • - Design Thinking Institute, ‘Tasarımcı Düşünce Atölyesi’ eğitim notları, Şubat 2020.  

  • - Mentor Networks Turkey, ‘Startup Yatırıma Hazırlık ve Yatırım Süreçleri’ eğitim notları, Mart 2020 

  • - Mentor Networks Turkey, ‘Startup Yaşam Döngüsü Büyüme ve Başarı’ eğitim notları, Mart 2020. 

  • - Eric RiesThe Lean Startup, 2011.  

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği