Bekleme Ekranından Çık

Bu sayımızda mevzuat@uted.org adresine gelen sorulardan bir kısmına değinmek istiyoruz. Sorular daha çok havacılık eğitimi veren okullar ve lisans alma aşamasında karşılaşılan problemlerle ilgili olmakta. Önceki sayılarımızda mevzuat köşemizde işlenmiş olan konulara da göz atmanız faydalı olacaktır. Sıkça sorulan sorulardan bazıları şu şekilde:

 

• “…..” okulundan mezun oldum. Kalifiye personel sayılıyor muyum?
Kalifiye personel olarak kabul edilmeniz için “Tanınan Okul” statüsündeki bir okuldan mezun olmanız gerekir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi UTED Dergi’nin Şubat sayısında bulabilirsiniz.


• Ben neden kalifiye personel sayılmıyorum?
Kalifiye personel sayılmanız için okulunuzun verdiği teorik ve pratik eğitimin içeriğinin SHY-66 müfredatını tam olarak içermesi, geçme notunun %75 olduğu sınavların yapılması ve okulunuzun bu şartları taşıdığını beyan ederek SHGM’den “Tanınan Okul” yetkisi alması gereklidir.


Ayrıntılar için:  http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/4264-shy-147-kapsaminda-taninan-okul-statusu-quot-konulugenelgemiz-yayinlanarak-yururluge-girmistir

 

 

• Part-147 onaylı kuruluşlarda modül sınavlarına girebilir miyim? Belirli bir sayısı, sınırı var mı?

EASA Part-147 onaylı kuruluşların yaptığı modül sınavları SHGM tarafından kabul edilmektedir. Ancak bu sınavların Türkiye’de yürütülmesi durumunda SHGM’nin istediği ilave gereklilikler vardır. Bunlardan bazıları sınav yapılacak yerin SHGM’ye bildirilmesi ve sınavların video kaydının yapılmasıdır. Bu ve diğer gerekliliklere uyulmadığı takdirde SHGM bu sınavlara istinaden işlem yapmamaktadır.
Ayrıntılar için: http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/4544-part147kuruluslari


•Ulusal lisans alma koşulları nelerdir? Nasıl başvurulmalıdır?
Ulusal Lisans sadece Türkiye’de Uçuşa Elverişlilik belgesi almış ama EASA Part-66’daki hava araçları listesinde yer almayan hava araçları için verilir.


Gerekli şartlar için:
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/SHT-66U.pdf

 

•Deneyim defteri nasıl doldurulmalıdır?
Bu çok genel bir soru, doğru cevabın verilebilmesi için daha anlaşılır ve spesifik detayların verilmesi gerekir. Çünkü, deneyim kayıt defterlerinin nasıl doldurulacağı ilgili kayıt defterinin ilk sayfasında ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiştir. Burada açıklanmamış hususlar için net bir şekilde sorduğunuz soruları cevaplandırabiliriz.


•Başvuru evrağımı SHGM’ye gönderdim. Ancak “gelen evrak” bölümü evrağımı teslim almadan iade etmiş, neden?
İsme gönderilen evraklar sadece isimlere teslim edildiğinden, gönderirken “Genel Müdürlüğe” hitaben yazılmalıdır.

 

Havacılık mevzuatı ile ilgili sorularınızı mevzuat@uted.org adresine mail atabilirsiniz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği