Thumbnail
  • 01.02.2023

Ebediyete intikalinin 11’inci yıl dönümününde…

Rauf Raif Denktaş

Kıbrıs Türk Halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı onbirinci ölüm yıl dönümünde özlem, saygı ve minnetle anıyoruz.

27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türkleri’nin düzenlediği mitingte Fazıl Küçük ile birlikte hatiplik yaptı. Denktaş Türk cemaatinin iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında arabulucu rolünü üslenip, toplumun çıkarlarının takipçisi oldu. Faiz Kaymak’ın teklifi ve Fazıl Küçük’ün tasvibiyle Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresi’nde başkanlığa seçildi. 1949 yılında savcılık yapmaya başladı ve aynı yıl içinde Aydın Hanım ile evlendi. 1955’te terörist bir hüviyete bürünen Enosisle mücadelede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türkleri’nin direnişine yön veren Denktaş, 1958 yılında hükümetteki görevinden istifa etti. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT) kurdu. 1958 yılında Rum tedhişçiler, Türk köylerine saldırınca, Türkler de bu olayları protesto etti. Zürih-Londra antlaşmaları öncesinde Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Ankara’ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede Denktaş, adaya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirdi.

1959 Zürih, Londra Antlaşmaları, 1960 antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın hazırlanmasında emeği geçti. Yine 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi’yle İcra Komitesi Başkanlığı’na seçildi.16 Ağustos 1960 tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Magosa Limanı’na ayakbastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş bir sandalla Kıbrıs’a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı. 1964 Londra Konferansı’ndan sonra Makarios tarafından “istenmeyen adam” ilan edildi. Yeşilada’ya girmesi yasaklandı. Gizlice Erenköy’e çıkarak savaşa katıldı. 1967’de adaya gizlice girerken tutuklandı. 1968 yılında adaya giriş yasağı kaldırıldı ve Kıbrıs’a döndü. Rauf Denktaş,

5 Temmuz 1970 tarihinde yapılan genel seçimlerde Türk Cemaat Meclisine yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Denktaş, 16 Şubat 1973 tarihinde Kıbrıs Türk Toplumu tarafından yeniden başkan seçildi ve 28 Şubat 1973’te gerekli andı içtikten sonra Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak göreve başladı.17 Nisan 2005’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayan Denktaş, 24 Nisan’da görevi Mehmet Ali Talat’a devretti.

1974 Türk Barış Harekâtı sonrasında 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilânını sağladı ve Devlet Başkanı ve Meclis Başkanı görevlerini yürüttü. Federe Devlet Anayasası uyarınca 20 Haziran 1976 günü yapılan ilk genel seçimlerde büyük bir çoğunlukla, halk tarafından seçildi. 1981’de ikinci kez Devlet Başkanlığına seçilen Denktaş, 1983’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etti ve 1985’te Cumhurbaşkanlığına seçildi. 1990, 1995 ve 2000 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanarak görevine devam etmiştir. 17 Nisan 2005’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayan Denktaş, 24 Nisan’da görevi Mehmet Ali Talat’a devretti.

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği