Bekleme Ekranından Çık

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,


Yeni umutlarla yeni bir yıla daha başlıyoruz.

Sektörümüzdeki nitelikli insan kaynağı açığı gün geçtikçe büyüyor. Artan iş yükünün,potansiyeli olan genç kardeşlerimiz tarafından paylaşılmasını bekliyoruz.


SHGM Genel Müdürü Sayın Bilal EKŞİ Bey ile, ülkemizdeki havacılık sektörünün mevcut yapısını ve ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün çalışmalarını içeren bir söyleşi gerçekleştirdik.


Değerli meslektaşlarım,


Sektöre yatırım yapan kuruluşların iş gücü açığının giderilmesi için yeteri kadar sorumlu davranmamaları ve özveride bulunmamaları, uçak bakım lisansına sahip nitelikli personel oranının gün geçtikçe azalmasına ve sektörümüzdeki iş gücü açığının bir memleket meselesi haline gelmesine neden olmuştur.


Özellikle üniversitelerimizin, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için gerekli tedbirleri alması beklenmektedir. Bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere beş yıl eğitim veren okullardan mezun olan kardeşlerimiz uçak bakım lisansına sahip olmadan mezun oluyor ve iş bulamıyorsa, sorumluların öz eleştiri yapması ve ihtiyaca uygun müfredatın hayata geçirilmesi gerekir. Bu konuda, ülkemizin kıt kaynakları yeteri kadar heba edilmiştir.


Ayrıca, ülkemizdeki hava yollarının operasyonlarındaki uçak sayısı sürekli artarken, sektörümüzde nitelikli teknik personel mevcut iş yükünü karşılayamaz iken, Sivil Havacılık Yüksek Okullarından (SHYO) mezun olan kardeşlerimizin, sektörümüzde iş olanağı bulamadıklarına tanık olmak pek hoş bir durum değil.


Genç kardeşlerimizin uçak bakım sektörünü tercih etmesi için, bakım kuruluşlarının ücret politikalarını iyileştirmesi gerekir. Bakım kuruluşlarının, sektörün gerçekleri ile örtüşen, adil İK yönetimini hayata geçirmelerini temenni ediyoruz.


Değerli meslektaşlarım,


SHGM temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde, SHGM’nin bakım organizasyonlarının yöneticileri ile iletişimde olduğunu ve zaman zaman SHGM taleplerinin şekil değiştirerek çalışanlara yansıdığını ifade ettik. Dernek olarak, SHGM temsilcileri ile sektör çalışanlarını İstanbul’da bir panel ile buluşturmak konusunda mutabık kaldık. Lisanslandırma sürecinde yaşadığımız sorunlarımızı ilk ağızdan yetkililere aktaracağız.
Sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda panelin konularını belirleyeceğiz. Panelin yeri ve zamanı ile ilgili bilgilendirmeyi de kısa süre içerisinde yapacağız.

 

Emniyetli çalışmalar dilerim.
Saygılarımla...

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği