Thumbnail
 • 10.03.2022

OBSELESCENCE MANAGEMENT ESKİME YÖNETİMİ

 

Eskime tüm ürünleri yaşam döngüsü boyunca  etkiler. Eskime kaçınılmazdır ve önlenebilir olamaz ancak dikkatli ve öngörülü planlama ile  etkisi ve potansiyel olarak yüksek maliyetleri en aza indirilebilir. Eskime Yönetiminin amacı, tasarım geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olarak, tedarik, üretim ve hizmet süreçlerinde ürün yaşam döngüsü boyunca maliyetleri ve kötü etkileri en aza indirmektir.

 

Organizasyon ile ilgili ihtiyaçlara göre, proje ve ürün hedefleri ile sorumluluklar, kalite ve teknik gibi gereksinimler,  kuruluşun üst yönetimi tarafından tanımlanmalıdır.

Eskime ilkeleri, aşağıdakilerle tutarlı olarak belirlenmelidir:

Genel iş stratejisi.

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri

Desteklenmek için yeterli kaynak

Eskimeye uygun olarak organizasyonun operasyonları harici bileşenlerin ve hizmetlerin kullanımı ve izlenmesi dahil faaliyetler. Eskime faaliyetleri yasal, düzenleyici faaliyetlerle veya yasal gerekliliklerle ilgili olabilir. Üst yönetimin yetkiye sahip kuruluş yönetiminin eskime konularını yönetmek, izlemek, değerlendirmek ve ilgili tüm faaliyetleri koordine etmek için  resmi olarak bir üye ataması gerekir. Satın alma, Üretim, Geliştirme, Kalite, Satış ve herhangi bir ek gerekli departman üyesinin bulunması uygun olacaktır.

Eskime yönetimi

Genel bir eskime yönetim planı, kuruluş tarafından geliştirilmelidir.

Eskime yönetim planının amacı, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca tüm aşamalarda potansiyel eskime etkilerini tanımlama ve azaltma için stratejiler geliştirmektir.

Potansiyel olarak etkilenen ürünler risk analizi ile belirlenebilir ve değerlendirilebilir.

Ürünler, hatta ürün alternatifleri (değiştirmeler) gerekli toplam yaşam süresi çözümününbir parça olarak kabul edilebilir.

Yeni bir ürün alındığında teknik eskime meydana gelebilir ya da yeni teknoloji eskinin yerini alır ve yeni teknolojiyi kullanmak  tercih edilir hâle gelir.

Daha küçük ölçekte, belirli ürünler daha yeni bir sürümle değiştirildiği için eski ürün haline gelir.  Bilgisayar endüstrisindeki birçok ürün bu şekilde demode hale gelmektedir; örneğin, merkezi işlem birimleri genellikle eski hâle gelir.

Dijital eskime olarak bilinen süreçte eskime:    destekleyici donanımlarıyla birlikte veri biçimlerinin ve yazılım kritik bilgilerin kaybolmasına neden olabilir.

Eskimenin bir başka tamamlayıcı nedeni de destekleyici teknolojilerin üretim ve hatta tamir için  artık mevcut olmamasıdır.

Örneğin, CPU’lar, bellek ve bazı nispeten basit mantık çipleri bile artık teknolojinin yerini aldığı için üretilecek, orijinal geliştiricileri işsiz bırakmakta, veya bir rakip onları satın alarak  etkili bir şekilde rekabeti ortadan kaldırmak için ürünleri piyasadan kaldırmaktadır.

Fonksiyonel eskime:

Belirli ögeler üretildikleri  zamanki gibi işlev görmedikleri zaman işlevsel olarak eskimiş olabilir. Bu, doğal aşınmadan veya araya giren bazı hareketlerden kaynaklanabilir.

Örneğin, eğer yeni bir cep telefonu teknolojisi benimsendi ve artık eski teknolojiye dayalı hizmet veren bir sağlayıcı yoksa, o teknolojiyi kullanan herhangi bir cep telefonun erişim hizmeti geçersiz hâle  gelecektir.

Doğal olarak aşınan veya bozulan ürünlerde yedek parçalar artık geçerli değilse onarım veya değiştirme maliyeti yeni bir ögenin maliyetinden daha yüksektir. Bir ürün kasıtlı olarak daha hızlı aşınma kullanmak üzere tasarlanabilir.

Örneğin, ayakkabılarda, lastiklerde kullanılan kauçuk yerine yumuşak kauçuk tabanların kullanılması.

Bilgi eskimesi

Teknik ve işlevsel eskimenin yanı sıra, personel uzmanlığı, ilgili bilgi ve beceriye dayalı konularda da  bir eskime meselesi olabilir. Bu durum, bilişim teknoloji yetkinlik yönetimi tarafından aşağıdaki işlemler ile önlenebilir:

 • Becerilerin izlenmesi,
 • Sık ve tekrarlayan eğitimler,
 • Yedekleme planlaması,
 • Yeterlilik matrisi.

Tasarım Geliştirme ve ürün yönetiminde eskimeyi önleme

Aşağıdaki kriterlere göre, çekirdek ürün yelpazesinin sürekli değerlendirilmesi uygun olacaktır:

 • Ürünlerin modülerliğini sağlamak,
 • Ürünlerin aşağı doğru uyumluluğunu sağlamak,
 • Tanımı gereği yüksek düzeyde bir standardizasyon sağlamak,
 • Ürünlerin fonksiyon düzeyinde uyumluluğu (form, uygunluk, işlev) için arayüz standartlarının oluşturulmasını ağlamak
 • Ürüne veya sisteme özel araçların standardizasyonunu sağlamak,
 • Standart ürün yelpazesine ilişkin sonuçların sürekli değerlendirilmesini sağlamak
 • Kritik parçalar için bir gözlem süreci oluşturulması (ömrünün sonu),
 • Küçük / büyük yeniden tasarımlar
 • Sistem şartlarının güncellenmesi.

Bu önleyici tedbirlerle  “standart olmayan  ürünler”  in proje mühendisliğinde kullanım riski  azaltılacaktır.

Emniyetli günler dileğiyle...

Referanslar:

EN 62402:2007 Obsolescence management- Application guide

 

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği