Bekleme Ekranından Çık

Bir organizasyonun başarılı olabilmesi için o organizasyonda çalışan kişilerin iş tatminlerinin sürekli yüksek tutulması gerekmektedir. ‘’Bireyin çalışma ortamına karşı reaksiyonu’’ olarak tanımlanan iş tatmininin pek çok etkeni olması, yöneticilerin konuya daha dikkatle yaklaşmalarını gerekli kılmaktadır. Yani organizasyonlar için, çalışanlarının yaptıkları işten ve çalıştıkları organizasyondan memnun olmalarını sağlamak, mal veya hizmet üretmek kadar önemlidir.

 

Uçak bakım sektörü doğası gereği iş tatmini açısından çalışanlarını fazlasıyla tatmin eden bir sektördür. Bu tatmin zaman zaman yanlış yönetim veya kötü yerleşmiş kurum kültürü nedeniyle ortadan kalksa da genel anlamda bir uçağın uçmasına onay vermek ve o uçağı pistten teker keserken izlemek paha biçilemez bir duygudur.

 

İş tatmininin çeşitli tanımları şu şekildedir;

İş tatmini, çalışan kişinin yaptığı işin ve yapılan iş sonucu elde ettiklerinin, maddi manevi ihtiyaçları ve kişisel değer yargılarıyla örtüştüğünü veya örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı bir duygu. Başka bir deyişle çalışanın iş için harcadığını düşündüğü emek karşılığında almayı beklediği ücret, takdir gibi yeterlilik düzeyi. Kısacası başarının nitelik ve nicelik yönünden hissediliş şekli olarak ifade edebiliriz.

 

İş tatmini, bir işin özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu onun hakkında oluşan pozitif duyudur. Bir başka deyişle, iş tatmini, bir çalışanın işini ve iş yaşamını değerlendirmesiyle duyduğu haz ve olumlu duygu durumudur. Bazı araştırmacılar, iş tatmini veya tatminsizliğinin düzeyinin kişinin işinden ne beklediğiyle, çevrenin kendisine ne tür imkân ve fırsatlar sunduğu veya o çevreden ne elde edebildiği arasındaki fark olduğunu ileri sürmektedirler.

 

Teknik tanımlar bu şekildeyken bir de işin duygusal boyutu var. Bir işe yüklenen anlam, bir işi birlikte yaptığınız kişiler, hedefleriniz amaçlarınız hayalleriniz bir işi yaparken tatmin olmanızı sağlar. Ya da hergün adımlarınız geri geri işe gelir koşa koşa dışarı çıkarsınız.

 

Yapılan işte neler tatmin sağlar?

Ücret: Hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla alınan ücret ve şirketin zam politikası, o işe duyulan bağlılığı etkilediği gibi, işten tatmin olma duygusunu da etkiler.

 

Kariyer yolunun açık olması ve rotasyon olanakları: Sürekli aynı işi yapmaktan şikayetçi olmayanlar için sorun olmayacaktır. Ama beş yıl boyunca siz kendinizi geliştirirken, bu görmezden geliniyor, terfi imkanınız varken terfi edemiyorsanız, “Yardımcı” olarak başladığınız işte “Uzmanlık” unvanına geçiş çok zor gözüküyorsa, yani kariyer anlamında bulunduğunuz yerde bir gelecek göremiyorsanız, mesleki tatminsizlik kaçınılmazdır.

 

Beşeri İlişkiler-Saygı Görmek: Birlikte çalıştığınız insanlarla kurulan iletişim dengesi çok önemli. Ciddiyetsiz, laubali ortamlar, çalışma verimini ve sizi olumsuz etkileyebileceği gibi, aşırı otoriter tutumların sergilendiği, sert kuralların ve uzun prosedürlerin olduğu yapılar da, yaptığınız işten duyacağınız tatmini etkiler. Bunun haricinde, saygı da hem işyerinde size duyulan saygı açısından, hem de kurumun ve çalışılan pozisyonun toplumdaki saygınlığı bakımından önemli bir faktör. Yaptığınız iş, toplumun değer yargılarıyla örtüşmüyor veya saygı görmüyorsa, içinizde ister istemez işinize karşı olumsuz bir duygu oluşacaktır.

 

Bunların haricinde, özellikle yaptığınız işte yetkiniz varsa veya sonucunda bir ürün çıkarabiliyorsanız, bunlar insanın işini sevmesine en büyük sebep olarak sayılabilir. Yazdığınız ve kimsenin değiştirmeye yetkisi olmadığı iyi bir rapor, uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığınız bir ürün, hata yapmadan çıkardığınız bir hesap, çizdiğiniz çok iyi bir proje gibi şeyler size somut olarak bir şey getirmese bile, takdir görmüş ve beğenilmişseniz, bu sizi gururlandırır. Bir sonrakinde sizi, daha iyisini yapmaya iter ve olumlu gelişmeler yaşadıkça da mesleğinizden tatmin olmaya başlarsınız.

 

Bir işi yaparken mutlu olmayan çalışan ortaya kaliteli bir ürün koyamayacaktır. Bu konu çalışanın olduğu kadar işverenin de sorumluluğu olup, çalışanlarının psikolojisini de düşünerek yönetmenin sorumluluğunu tam olarak omuzlamaları gerekmektedir.

 

Kaynaklar:

http://www.kariyer.net Zeynep KIYAK

http://www.iktisadi.org Hatice ÇOBAN

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği