Thumbnail
  • 10.03.2022

“KENDİMİ SORGULATMAK”

HER DEPARTMAN YÖNETİCİSİ İÇİN ÖNERİLEN ÖRNEK UYGULAMA

 

Kurumsal Şirketlerde mutlaka Misyon ve Vizyon tüm yönetici ve çalışanların hatta müşterilerin erişebileceği şekilde belirlenmiştir. En basit anlatımla Misyon varlığın sebebi, Vizyon ise hedeflenendir. Vizyona erişmek için Anahtar Stratejiler ve ona bağlı olarak yıllık hedefler ile her hedefe ulaşabilmek için yürütülen projeler net olarak belirlenmiş olmalıdır.

 

Her bir departman yöneticisi kendi bölümünün sorumluluğundaki projelerin hedeflenen şekilde yürütülmesinden sorumludur ve hem ekibinin görevlendirmelerini yapar hem de diğer departmanlarla ilişkilerini yönetir. Hedeflerin gerçekleşmesi için her yöneticinin hem projelerin başarılması için gerekli görevleri hem de görevleri başaracak ekibini çok iyi tanıması gerekmektedir. Tüm hedefleri belirleyen ve personelini seçerek görevlendiren ve diğer kaynakları (para, zaman, teçhizat, ortam vb.) sağlayan ve yöneten yönetici, ulaşılamayan hedeflerden dolayı da sorumludur doğal olarak. Ulaşılamayan hedef asla personelin başarısızlığı değildir.

Kurumsal Şirketlerdeki işleyiş hakkında yukarıda verilmiş olan kısa bir bilgilendirmeden sonra departman yöneticilerine hem kendi gelişimi hem de departman gelişimini sağlayacak Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı bünyesinde yürüttüğüm bir çalışmadan bahsetmek istiyorum.

Projenin adını “KENDİMİ SORGULATMAK” olarak belirledim. Proje kapsamında tüm yönetici ve çalışanlarıma 3 adet soru içeren bir anket formu verdim.

 

SORULAR:

Eğitim Başkanlığında en olumlu gördüğünüz önem sırası ile 3 adet durum.

……………....................................................................................…

……………....................................................................................…

……………....................................................................................…

Eğitim Başkanlığında en olumsuz gördüğünüz önem sırası ile 3 adet durum.

……………....................................................................................…

……………....................................................................................…

……………....................................................................................…

Eğitim Başkanı olsaydınız yapacağınız ilk 3 eylem önem sırası ile ne olurdu?

……………....................................................................................…

……………....................................................................................…

……………....................................................................................…

Açıklama: İsminizi yazmak zorunda değilsiniz.Tamamen özgür düşüncenizle zaman ayırarak yanıtlarınızı vermeniz beni mutlu edecektir.

Anket kağıtları kilitli sandığa atıldı. Tamamı bittikten sonra sandık tarafımca açılarak değerlendirildi. Benim açımdan gurur verici olan isim yazma zorunluluğu olmamasına rağmen eleştiri yapılsa da birçok arkadaşımın isimlerini yazmaları idi.

Değerlendirme yapıldıktan sonra her bir soru için en öne çıkan 3 durum ve öneriyi açıkladım. Buradaki amacım, bireysel olarak önemli olabilecek birçok konunun departman açısından önemli olamayabileceğinin farkındalığı ve çalışanların ortak görüşünün net olarak ortaya konulması idi. Ortak belirlenmiş olan 3 olumsuz durum ve yapılacak 3 iş üzerinde odaklanıldı ve iyileşmeler gözlemlendi. Böyle bir projeyi kamu kuruluşu olarak bilinen Türk Hava Yolları bünyesinde yürütmemiz ayrıca gurur vesilesi olmuştur benim için.

Yönetici ve yönetici adaylarına en azından her 2 yılda bir bu anketi yapmalarını önermekteyim.

Bu ve benzeri bir anket ile yönetim felsefenizi ve eylemlerinizi etkileyebilecek hangi bilgilere sahip olacaksınız:

Ekibiniz tarafından en beğenilen durumları biliyor olacaksınız.

Ekibiniz tarafından en beğenilmeyen durumları öğrenmiş olacaksınız.

Sizin gerçekte önemli ve yararlı sandığınız durumlar için çalışanlarınız da aynı fikirde mi öğrenmiş olacaksınız.

Ekibinizin en azından bir kısmı, kendilerinin önem verdiği durumların tüm ekipçe benimsenip benimsenmediğini öğrenmiş olacak.

 

Yönetici olarak hangi konulara önem verirseniz ekibiniz daha mutlu olarak ortaya çıkacak. Mutlu ekip her zaman daha pozitif çalışmalar yapacaktır.

En nihayetinde tüm bahsi geçen bilgilere sahip bir yönetici olarak tüm olası eylemlerinizin yaratacağı olumlu veya olumsuz etkileri bilerek risk analizi yapabileceksiniz.

Başarı şansa bırakılmamalıdır.

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği