Bekleme Ekranından Çık

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

Ulusal ve uluslararası standartları belirlenmiş ve lisanslandırılmış (sertifika) uçak bakımı yapan çalışanlar olarak, sayımız diğer sektörlere nazaran az olsa da, ülkemizdeki sendikalı çalışan oranı en yüksek sektörlerden biriyiz.

 

THY Teknik A.Ş’de çalışan meslektaşlarımızın, “Hava-iş Sendikası”ndan koparılışını ve metal işkolundaki sendikaları tercih edişi hepimizin hafızasındaki yerini korumaktadır.

 

Çelik-iş sendikasının yetkili sendika olarak belirlenmesinden sonrasında, Havacılık Şubesi yönetimi de atama yolu ile oluşturulmuştu. Geçen iki yıl içerisinde kağıt üzerinde sendikanın olduğunu ancak, sahada çalışanların sendikal bir güvenceyi hissetmediğini gördük.

 

Ekim ayı içerisinde, Havacılık Şubesinde gizli saklı yapılan delege seçimlerine de tanıklık ettik. Hiçbir yetkisi olmayan Havacılık Şubesinin yönetiminin bile üyeler tarafından seçimine izin verilmedi. Örtülü oluşturulan listelerle seçimler yapıldı. Ülkemizdeki gelişen demokratik yapıdan sendikalarda nasibini almalı.

 

Geçen süre içerisinde, çalışanlar sorunlarının çözümü için sendika yerine derneğimizi tercih etmiştir. Bir sendika için yetkili olduğu işyerinde, bundan daha vahim bir durum söz konusu olamaz. Sendikayı yalnızca cenazelerimizde mesaj atan ve çiçek gönderen bir kurum olarak gördük.

 

Uçak bakımında çalışanlar olarak sendikal haklarımızın, havacılığın gerekliliklerini bilmeyen “Metal İşkolu”nda bulunan sendikalar tarafından değil, Taşımacılık iş kolunda bulunan Hava-iş sendikası tarafından temsil edilmesini istiyoruz.

 

Değerli Meslektaşlarım,

Ekim ayı içerisinde, Aslan Bey Yerleşkesinde, Kocaeli Üniversitesi Havacılık Kulübü organizasyonuyla, havacılık alanında eğitim alan genç “Uçak Teknisyeni” adayları ile buluştuk. Derneğimiz, mesleğimiz ve çalışmalarımızla ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Genç meslektaşlarımızın gösterdiği ilgiye, misafirperverliğe ve samimiyete teşekkür ederiz.

 

Tüm meslektaşlarıma ve sivil havacılığımızın tüm paydaşlarına görevlerinde kolaylıklar ve emniyetli çalışmalar dilerim.

Saygılarımla…

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği