DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,


THY Teknik A.Ş. Bakım Organizasyonunda, iş kolu belirleme davası sonucunda ortaya çıkan yeni durum sonrası, sendika çoğunluğu tespiti yapılmış ve Çelik-iş sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından (ÇSGB), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapmak için onay aldığını açıklamıştı.

Sendika yönetimi, çalışanların ısrarlı taleplerine rağmen, ÇSGB’dan alınan onayı kendileri ile paylaşmamıştır. Bu nedenle, sendikanın TİS yapabilme yetkisine sahip olduğuna inanmayan çalışanlar bulunmaktadır.

Çelik-iş sendikasının daha önce HABOM A.Ş. Bakım Organizasyonunda yetkili sendika olduğunu hatırlayalım. THY Teknik A.Ş. çalışanları tarafından bizlere iletilen, HABOM A.Ş. döneminde, çalışanları yeteri kadar temsil etmediği bilgisini sendika yönetimi ile paylaştık. Sendika yönetimine, öncelikle kendilerini çalışanlara anlatmaları ve sendikanın güven kazanması gerektiğini, sonrasında çalışan beklentilerini ve problemlerin çözümü için elimizi taşın altına koyarak destek olacağımızı kendilerine aktardık. Maalesef, önerilerimizin sendika yönetimi tarafından ciddiye alınmadığını gördük. 

Uçak bakımının, metal sektöründe üretim yapılan bir torna atölyesi ile aynı nitelikteki çalışanlardan oluşmadığını herkesin, özellikle de sendika yönetiminin bilmesi gerekir.


Çelik-iş Sendikası Başkanı havacılık haber sitelerine açıklamalar yaparken, aynı özeni temsil ettiği çalışanları ziyaret ederek de gösterebilmeliydi. Hava-iş Sendikası Başkanı da seçildikten sonra THY Teknik A.Ş. çalışanlarını ihmal etmişti. Sendika yönetimlerinin çalışanlara yaklaşımlarında maalesef bir değişme, bir gelişme bulunmamaktadır.


Değerli Meslektaşlarım,


THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimizi etkileyen TİS görüşmelerinin başlamasından sonra, üyelerimizin talepleri üzerine, şirket yöneticilerine ve sendika yetkililerine, şirket birleşmelerinden ortaya çıkan ücret adaletsizliklerini ve çalışanların bu durumdan mutlu olmadığını bir kez daha ilettik. Bu görüşmeler sonrasında, gündemde olan problemleri belirlemek için bir çalışma grubu oluşturulmasının uygun olacağı değerlendirildi. Bu süreçte, sendika yetkilileri tarafından sorunların tespit edilmesi için çalışma yapılmamış, bizimle de iletişime geçilmemiştir.

Hava-iş sendikası önceki yönetimi, her ne kadar Uçak Teknisyenlerini ihmal etse de, 24 yıllık yönetimleri süresince, TİS görüşmeleri öncesinde ciddi anket çalışmaları yaparak çalışan taleplerini alır, analiz eder ve TİS içeriğini bu doğrultuda hazırlardı. Mevcut sendika yönetimi, havacılık sektörüne hakim olduğu veya THY Teknik A.Ş. çalışanlarını yıllardır temsil ettiği ve sorunlarını bildiği için! ek bir çalışma yapmayı uygun bulmamıştır.


TİS süresince, sendika yönetiminin THY Teknik A.Ş. çalışanlarına süreç ile ilgili açıklayıcı bilgi vermediğine ve bu süreçte samimi davranmadığına şahit olduk. Bu yaklaşımla, sendika yönetimine güven duygusunun tesis edilmesi olası görünmemektedir.


Bu sözleşmeden memnun olan çalışanlar mevcuttur. Ancak, uçak bakım lisansına sahip, uçak üzerinde yetkili teknisyen olarak çalışan personelin beklentilerini karşılamamış ve aidiyet duygusunu zedeleyecek yeni adaletsizliklerin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur.


Saygılarımla,

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği