Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 01.01.2022

İLK TUBEK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Uçak Teknisyenleri Derneği'nin (UTED) organize etmiş olduğu ve ilk defa gerçekleştirilen Türkiye Uçak Bakım Eğitim Kuruluşları (TUBEK) toplantısı, ortaöğretim ve üniversite temsilcileriyle sektörün güçlü markalarını Atatürk Havalimanı’nda Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde 3 Aralık’ta bir araya getirdi. TUBEK toplantısında ülkemizde verilen uçak bakım eğitimlerinin geliştirilmesi, teknolojik gelişmelere ve sektöre uyum sağlayacak istihdama yönelik kalifiyeli kişilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmaları gündeme alındı.

 

Türkiye’nin dört bir yanındaki uçak bakım eğitim kuruluşları, UTED önderliğinde, ilk defa gerçekleştirilen “Türkiye Uçak Bakım Eğitim Kuruluşları” toplantısında bir araya geldi.

Sivil havacılığın sürekli gelişen temposu, özellikle son çeyrek yüzyıl içerisinde ivme kazandığı değişimlerle bir çok ana unsurunu da etkiliyor. Hava aracı bakımı ve eğitimi, bu unsurların zirvesindeki emniyet prensibi gereği odak noktasında. İşte “Türkiye Uçak Bakım Eğitim Kuruluşları” toplantısı, bu iki önemli niteliğin gelecek vizyonunu ve mevcut problemlerini ele almak adına, UTED önderliğinde Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde gerçekleştirildi. Sektör içi insan kaynağı temininde önde gelen bakım kuruluşu eğitim birimleri, orta öğretim ve akademi camiası katılım sağlayarak ortak akıl ile hareket vurgulandı.

 

NELER KONUŞULDU?

UTED Başkanı Necdet Aksaç’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı,  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü temsilen katılan Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu’nun ve Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanı Murat Topçu’nun konuşmalarıyla devam etti. Bu konuşmalarda genel olarak SHGM’nin bu oluşumu desteklediği, sektörün sorunlarının çözümü için değerli bir platform olduğu, bu potansiyelin somut çözümlerle daha büyük anlam kazanacağı vurgulandı. Bu sunumu müteakiben My Technic Eğitim Müdürü Ümit Kuş, TUBEK çalışmasına ilham kaynağı olan EAMTC (European Aircraft Maintenance Training Commitee) hakkında bilgi verdi. Ardından THY Teknik AŞ. Tip Eğitim Müdürü Murat Köse, EASA’nın Part-66’da yapmayı planladığı mevzuat değişikliklerini ve ICAO’nun yeni eğitim standardı olarak tanımladığı Competence Based Training And Assessment konseptini konu alan iki sunum yaptı. Öğleden sonraki oturumda ise Pegasus Teknik Eğitim Sınav Yöneticisi Ferit Saitoğlu, katılımcıların anketlere verdiği cevapları paylaşan bir sunum yaptı. Bu önemli bir adımdı bir çok kişi ilk defa gördü beğendi ve katıldı. Toplantıda farklı görüş ve sorunların paylaşılması en önemli kazanım olarak değerlendirildi ve sektörün ihtiyaçları düşünülerek muhtelif çalışma grupları kurulması yönünde karar alındı.

 

KEMAL YÜKSEK

SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, SHGM tarafından hazırlanan ve tasarım aşamasında olan merkezi sınav + müfredat sistemi hakkında detaylı durum değerlendirmelerinde bulundu.

 

ÖZCAN BAŞOĞLU

SHGM Genel Müdürü Yardımcısı Özcan Başoğlu,

UTED’e organizasyon için teşekkür ederek, SHGM’nin bu oluşumu desteklediği, sektörün sorunlarının çözümü için değerli bir platform olduğuna vurgu yapmıştı.

 

 

MURAT AKKUŞ

Türkiye Uçak Bakım Eğitim Kuruluşları TUBEK Toplantısı Murat Akkuş tarafından yapılan bilgilendirme ile başladı. Akkuş, katılımcılara ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

 

NECDET AKSAÇ

Ev sahibi UTED adına başkan Necdet Aksaç açılış konuşmasında, sektördeki kuralları belirleyen ve insan kaynağı yetiştiren kurumların sorunların tespiti ve ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesinde ortak akıl yönetimi ile hareket etmenin önemine değindi.

 

Dr. ÜMİT KUŞ

MyTechnic Eğitim Müdürü Dr. Ümit Kuş, TUBEK'in amacı, dünyadaki benzer oluşumlar ve bunların tanıtımı noktasında, aşağıdaki oluşumlar hakkında detaylı bir tanıtım yaparak, TUBEK vizyonuna dair kriterler hakkında bilgilendirme sağladı.

  • Eamtc
  • EASA
  • ICAO Yeni Nesil Havacılık Profesyonelleri projesi
  • Avrupa Havacılık Psikolojisi Derneği (EAAP)
  • Avrupa Eğitim ve Simülasyon Derneği (ETSA)
  • Uluslararası Sivil Havacılık İngilizce Derneği (ICAEA)
  • Halldale Medya Grubu

 

MURAT TOPÇU

SHGM Uçuşa Elverişlilik Daire Başkan V.  Murat Topçu, uçuşa elverişlilik dairesi SHY-66/147 koordinatörlüğü faaliyetleri, hava aracı bakım teknisyeni lisanslandırma süreci, lisansa tip işlenmesi süreci ve shy-147 kuruluşları ve tanınan okullara genel bakış konularında detaylı veriler aktararak, güncel süreç hakkında paylaşımda bulundu.

 

FERİT SAİTOĞLU

Daha önce dernek sitesi üzerinden yayımlanarak sektör ilgilileri ve davetlilere yönlendirilen

https://www.uted.org/tubek-anket sonuçları hakkında ve Tubek olşumunun gelecek toplantılarındaki ihtiyaç analizleri adına Pegasus Teknik Eğitim Sınav Yöneticisi Ferit Saitoğlu detaylı paylaşımda bulundu.

 

MURAT KÖSE

EASA Rulemaking task RMT.0255 ile yürütülen Part-66 güncellemelerine dair çalışmanın, 2023 yılı ilk çeyreğinde European Comission tarafına teklif edilecek taslağı hakkında Turkish Technic 147 Tip Eğitim Müdürü Murat Köse paylaşımda bulundu. Mevcut gereksinimlerin verimliliği ile bağlantılı olan ve lisanslama sistemindeki tanımlı; temel eğitim müfredatının eskimesi, eski hava araçları hakkındaki tip eğitimi onayları, iş başı eğitimi (OJT), pratik becerilerinin eksikliği  hakkındaki detayları ile sürecin güncel durumu belirtildi. Competency-based Training and Assessment (ICAO DOC 10098), ‘Yetkinlik Temelli Eğitim ve Değerlendirme’ hakkında Turkish Technic 147 Tip Eğitim Müdürü Murat Köse ikinci bir paylaşımda bulundu. Yetkinlik, cbta, programı tasarlama, cbta prensipleri, Assessment, Evaluation ve cbta tasarımının aşamaları hakkında detaylar bildirdi ve ICAO DOC 10098 Yetkinlik tablosunu paylaştı.

 

 

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği