Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 01.11.2021

İLK AMİR PROBLEMİ!

Her ilk amir, bir görev atayacağı personelinin söz konusu işi yapacağından emin olmalıdır. Nasıl emin olabilir: Atayacağı personelin gerekli altyapısının mevcut olduğunu, teorik ve pratik eğitim gereksiniminin saptanmış ve tamamlanmış olduğunu ve sorumluluk bilincinin mevcut olduğunu bilmelidir.

İlk amir yanlış ise zaten yapacak bir şey yoktur. Bu sebeple ülkemde düzgün gitmeyen her iş için “İLK AMİR PROBLEMİ” tanımını yapmaktayım. Burada ilk amir tanımı en alt amir olarak anlaşılmasın. Şeflerin ilk amirleri Müdürleri olduğu gibi Genel Müdür Yardımcılarının da ilk amirleri Genel Müdürlerdir.

Resim olarak verilen tablodaki her bir aşamayı birbirine seri bağlı kapılar olarak düşününüz. Bir kapı geçilemediğinde diğer kapıların önemi kalmamaktadır. Örneğin öğrenme arzusu olmayan bir çalışana bir şeyler öğretme şansınız yoktur. İşe alım sırasında adaylardaki “ÖĞRENME ARZUSU” seviyesinin saptanması çok önem arz etmektedir.  Havacılık sektöründe uçak teknisyeni olsun, pilot olsun, kabin ekibi olsun  A320 Series ve benzeri tip kurslarını 1 kez alınmaları yeterli iken, Human Factors, sivil havacılık kuralları  ve benzeri eğitimleri başlangıç (initial) olarak  aldıktan sonra yetkileri devam ettiği sürece 2 yılda bir continuation (devam) eğitimlerini almaları gerekmektedir. Almadıkları anda yetkileri düşmektedir.

Kural koyucular initial (başlangıç) eğitimlerin içeriklerini oluştururken yaşanmış onlarca, yüzlerce kazalardan yararlanmışlardır ve eğitimlerin tamamı risklerin önüne geçmek adına oluşturulmuş önleyici faaliyetleri kapsamındadır.  Hal böyle iken, sektör ilk amirlerinin konuya verdikleri önem maalesef istenen seviyede değildir ve eğitimler çoğunlukla angarya görülmektedir. Maalesef bizlere özgü olan, orta öğretim seviyesinde anlatılan logaritma, matematik ne işime yarayacak eleştirileri benzeri bir durum bu. Yöneticinin önem vermediğine çalışan zaten önem vermez ve eğitim verimi oldukça düşük kalır. Böylece kazalar, aksaklıklar, kayıplar devam eder. Ancak, bilgilerin eksikliğinden dolayı olay olmuştur gibi net sonuçlar ortaya çıkarılamadığı için sorumluluk yüklemesi yapılamaz. Oysa olay toplam kalite meselesidir ve şirketlere olumsuz etkisi çok büyüktür.

Bu durumda eğitim verimlilik akış şemamızda belirtilen ilk kapı yani sahip olunması gereken ÖĞRENME ARZU’su oluşamamaktadır.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği