Thumbnail
  • 01.02.2023

İKİNCİ TUBEK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ileUçak Teknisyenleri Derneği(UTED) tarafından organize edilen 2’nci TUBEK Toplantısı, 20 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’da Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde gerçekleştirildi.

 

Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren Uçak Bakım Eğitim Kuruluşlarını, bu alanda eğitim veren üniversitelerden akademisyenleri ve sektörde görev yapan uçak bakım teknisyenlerini  buluşturan 2’nci TUBEK Toplantısı, SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ve UTED Başkanı Necdet Aksaç’ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek toplantının açılış oturumunda yaptığı konuşmada; Türk sivil havacılığının özellikle pandemi sonrasında son iki yılda gerek operasyonel açıdan gerek saygınlık açısından çok daha iyi bir konuma geldiğini vurguladı. Sivil havacılık sektörünü daha ileriye taşıyacak sürdürülebilir gelişme için çağa uygun yeni bir havacılık modeline ihtiyaç olduğunu kaydeden Yüksek; Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda, sivil havacılıkta Türkiye’nin nasıl lider ülke olabileceği sorusuna odaklanarak “Yeni Sivil Havacılık Yaklaşımı”nı geliştirdiklerini dile getirerek, “amacımız sadece kendi sorunlarını çözen değil aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki ve etki alanımıza giren ülkelerdeki sorunları da çözecek bir ülke olmak” dedi.

Prof. Dr. Kemal Yüksek,  veriye dayalı bir dünyada “dijitalleşmeyi” esas alan eğitim sisteminin gerekliliğine işaret ederek, “Dünyada “sertifika” bazlı bir sistem hâkim ve kurumlar artık yetkin kimlikler istiyor.  Çok fazla yetenek değil, özelleşmiş ve kendi işinde beceriye sahip ve uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyuluyor. Bu sistemin en önemli unsuru ‘merkezileşme’ yani bilginin sadeleştirilmesi, özelleştirilmesi ve bunun çağın eğitim modeline uyarlanmasıdır” şeklinde değerlendirmede bulundu. Bu anlayışla hayata geçirilen Kurumsal Dönüşüm Modeli’nin de “dijitalleşmeye”, “eğitimde standardizasyona”, “fırsat eşitliğine” dayalı bir sistem olduğunu söyleyen Yüksek, modelin sektöre de uygulanacağını, ardından en az 90 ülkeye bu eğitimleri vererek “Global Training Sertificate” olarak “T.C.  Sertifikası”nı hayata geçireceklerini ifade etti.

Ev sahibi sıfatıyla toplantıda konuşma yapan UTED Başkanı Necdet Aksaç, geçtiğimiz yıl, ilk  TUBEK  toplantısı sonrasında çok olumlu dönüşler aldıklarını söylerken, aradan geçen bir yıllık sürede tüm paydaşların “ortak akıl” yaklaşımıyla, “uçuş emniyetini” önceleyen fikirler üretmek ve emek vermek için istekli olduğunu görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Asıl amaçlarının “uçuş emniyetini” öncelemek ve gerçekleştirmek olduğunun altını çizen Aksaç, mevcut kaynakların etkin kullanılarak, uçak teknisyeni gençlere, 20’li yaşlarda uluslararası arenada rekabet edecek yetkinlikleri kazandırılması, ortaöğretim okullarından mezun gençlerin, yüksek öğrenim okullarına devam edebilmeleri için kolaylıklar sağlanması ve 4 yıllık yükseköğrenim veren okulları kazanan gençlerin “modül muafiyetleri” ile öğrenim sürelerinin kısaltılması gerektiğini söyledi. Aksaç ‘‘Avrupa ülkelerindeki eğitim yapısı gençlerine, 20’li yaşlarda hava aracı bakım lisansı edinme ve yetkili olarak çalışabilme olanağı sunarken, ülkemizdeki eğitim yapısı gençlerimize bu kazanımı 30’lu yaşlarda verebilmektedir’’ ifadesini kullandı. Yeni mezun uçak teknisyenlerinin  ‘‘unvan’’ sorununa da değinen Aksaç, ‘Avrupa’da bu alanda 3 yıllık yükseköğrenim gören ve ‘Aircraft Maintenance Engineer’ unvanı ile mezun olan ve çalışan gençler bulunmaktadır. Eskişehir veya Kayseri gibi ‘Teknik nitelikte’ ve ‘4 yıl eğitim’ verilen okullarda okuyan veya mezun olan gençlerimize Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından yapılan ‘unvan’ adaletsizliğinin de ortadan kaldırılması için tüm paydaşların katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum’’ şeklinde konuştu. Dünya çapındaki uçak üreticileri Boeing ve Airbus’un küresel ölçekte yönelik yaptıkları sektöre analizi raporlarına göre önümüzdeki 20 yılda  650 bin uçak bakım personeline ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Aksaç  , “Uçuş emniyetini önceleyen, uluslararası standartlarda rekabet edebilme donanımına sahip nitelikli iş gücü üretecek ve ihraç edebilecek politikalar geliştirebilir ve ülkemize ekonomik katkı sağlayabiliriz’’ dedi. Başkan Necdet Aksaç, ikincisi düzenlenen TUBEK toplantısıyla küresel alanda ortaya çıkan fırsatları faydaya çevirecek, “uçuş emniyetini” önceleyen “iş birliklerimizi” hayata geçirebilmeyi hedeflediklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı, Genel Müdür Yardımcısı Murat Topçu tarafından gerçekleştirilen “Yeni Sivil Havacılık Yaklaşımı”nı içeren sunumla devam etti.  TUBEK toplatısının sabah oturumunda SHGM adına sunum yapan Bakım Personeli Lisanslandırma Denetçisi İsmail Ertürk, kurumsal dönüşüm modeli hakkında bilgiler paylaştı. Modelle ilgili organizasyonel yapının oluşturulması ve Eeğitim Unsurları hakkında konuşan Ertürk, Kurumsal Dönüşüm Modelinin aşamalarının neler olduğunu ve görev planlamasının yapılmasındaki amaçlarını anlatarak sunumunu tamamladı.

Sabah oturumunun ikinci sunumunda; THY Teknik A.Ş. Tip Eğitim Müdürü Murat KÖSE, 77. EAMTC Toplantısı ve Modül 18 uygulaması hakkında değerlendirmeler yaptı. Yetkinliğe Dayalı Eğitim ve Değerlendirme Merkezleri Programı (CBTA) hakkında bilgiler veren Köse, sunumunda, bakım kuruluşlarının (AMO) yetkin personel ihtiyacı duyduğunu ve bununla ilgili CBTA için bir taslak geliştirilmesi gerektiğini söylerken; eğitim endüstrisi ve  odaklanan bir eğitim yaklaşımının kullanılmasını ve sektör için sınavları geçmek yerine öğrenmek olgusunun öğrencilere öğretilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantının öğleden sonraki oturumları ise TUBEK bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubu toplantıları şeklinde gerçekleştirildi. “Teorik Eğitim Süreci Sorunları ve Çözüm Önerileri”, “Teorik Bilgi Sınavları Soruları ve Çözüm Önerileri” konularının ele alındığı ilk çalışma grubu toplanışının ardından, “Pratik Eğitim Süreci Sorunları ve Çözüm Önerileri”, “Modül 18 Geçiş Süreci Değerlendirmesi” ve “Bakım Personeli İçin İngilizce Bilgi ve Becerilerine Yönelik Paydaş Çözümlemesi ve Süreç Önerileri” konu başlıkları altında çalışma grubu üyeleri bir araya gelerek, çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Komisyon çalışmaları ilk sunumunda Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Lik, Teorik Eğitim Süreci Sorunları ve Çözüm Önerileri hakkında sunum gerçekleştirdi. Ana amaçlarının uçuş emniyeti, ikincil amaçlarını ise YÖK ve MEB’e bağlı olan kurumlarda standartlara uygun eğitim alan öğrencilerin hak ve hukukunu korumak olduğunu anlatan LİK, bu konuda tespit edilen sorunlar ve sektörün mevcut durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumunun ikinci kısmında Teorik bilgi sınavları sorunları ve çözüm önerileri hakkında konuşan Hasan Lik, SHY 66 Modül Sınavları, EASA Part-66  Modül Sınavları, SHT 66L HS İngilizce dil yeterliliği sınavları ve bakım kuruluşlarının altında temel eğitim kuruluşu açılması olarak 4 ana maddede toplanan sorunları katılımcılarla paylaştı.

Toplantı kapsamında sunum yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi R. Haluk Kul ise Bakım Personeli için İngilizce Bilgi ve Becerilerine Yönelik Paydaş Çözümlemesi ve Süreç Önerileri hakkında bilgilendirme yaptı. Kul yaptığı sunumda, Dil öğreniminde iletişim süreçlerinin verimli olması gerekliliği, dil öğreniminin her birey için bir proje olarak değerlendirilip yönetilmesi ve bu bağlamda bir projede yönetilmesi gereken 5 süreç grubu ve 10 bilgi alanı hakkında bilgiler sundu.

Kemal Yüksek

SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, toplantıda yaptığı konuşmada “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda, sivil havacılıkta Türkiye’nin lider ülke olması konusunda çalıştıklarını ve “Yeni Sivil Havacılık Yaklaşımı”nı geliştirdiklerini ifade etti.

NECDET AKSAÇ

UTED Başkanı Necdet Aksaç, toplantıda  yaptığı konuşmada, TUBEK’in en temel hedefinin uçuş emniyetinin sağlanması olduğunu belirtirken, bunu sağlamak üzere uçak bakım alanında görev yapan personellerin eğitimleri ile ilgili sorunların sektördeki paydaşların bir araya gelmesi ve ortak akıl ile çözülebileceğini dile getirdi. Sektörün devamlılığı konusunda uçak teknisyenlerinin önemine dikkat çeken Aksaç,  dünya çapında 650 bin yeni uçak bakım teknisyenine ve mühendise ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu çerçevede ülkemizin insan kaynaklarının daha efektif yönetilmesi ve çözüm önerileri geliştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

MURAT TOPÇU

SHGM Genel Müdür Yardımcısı Murat Topçu, Yeni Sivil Havacılık Yaklaşımı’nın  “Akıllı ve Faydalı Sistemler”, “Otomasyon Sistemi” ve “Kurumsal Dönüşüm Modeli” olmak üzere üç sacayağı olduğunu belirterek, bu modeli geliştirirken tümdengelim yöntemi yerine tümevarım yöntemiyle görev unvanından organizasyon yapısına doğru giden, aşağıdan yukarıya doğru şekillenen bir bakış açısıyla hareket ettiklerinin altını çizdi.

MURAT KÖSE

Modül 18 uygulaması hakkında sunum yapan THY Teknik A.Ş. Tip Eğitim Müdürü Murat KÖSE, Multimedya tabanlı eğitim için değerlendirme yöntemi (MBT), B1’den B2’ye Fark Türü Eğitim Türü Eğitimi, Teorik Unsur Sınav Standardı ve Özel Vurgulu Bakım Alanları (MASE) Köse, Multimedya Tabanlı Eğitim İçin Değerlendirme Yöntemi konularında bilgilendirme yaparken, MSTD’nin eğitim süresinin kısaltılmasına neden olabileceğine vurgu yaptı. Köse sunumunda ayrıca elektrikli tahrikli hava araçları, AMC - Ek VIII Alt modül başına soru sayısı ve OJT programı gibi konu başlıklarında da değerlendirmelerde bulundu.

Pratik Eğitim Sorunları & Çözüm Önerileri konusunda konuşma yapan Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Şener ODABAŞOĞLU yaptığı bilgilendirmede, Eğitim Tesisleri, Eğitmenler, Eğitim Dökümanı, Teknisyen Ünvanları ve Alacakları Pratik Eğitimler, Pratik Eğitimlerin Farklı Uygulanması ile Pratik Eğitim için Gerekli Ana Sistemler/Malzemeler ve Task Sorunu konularında sorunları ve çözüm önerilerini yaptığı sunum ile toplantı katılımcılarıyla paylaştı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Lik,

Teorik Eğitim Süreci Sorunları ve Çözüm Önerileri hakkında sunum gerçekleştirdi.

İstanbul’da Türk Sivil Havacılık Akademisi’nde gerçekleştirilen ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) tarafından organize edilen, Türkiye Uçak Bakım Eğitim Kuruluşları (TUBEK) 2’nci Toplantısı’nda havacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği