Thumbnail
  • 15.03.2024

Havacılıkta eğitimli ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç konusunu titizlikle ele alan İGA İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi. Havacılık eğitimi alanında küresel bir merkez olma vizyonuyla, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - International Civil Aviation Organization (ICAO) ile “Global Eğitim Sempozyumu” düzenlendi.

Havacılıkta eğitimli ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç konusunu titizlikle ele alan İGA İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi. Havacılık eğitimi alanında küresel bir merkez olma vizyonuyla, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) TrainAir Plus üyeleri ile birlikte İGA akademi tarafından Eğitim Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi.

İGA Academy ve Icao Trainair Plus önderliğinde 26-27 Şubat tarihleri arasında yapılan “Excellence Through Innovation: Transformation In Training Workshop” isimli etkinliğe davet edilerek UTED olarak katılım sağladık.

Bu etkinlikte havacılık eğitiminin dönüşümü ile ilgili dört farklı konu üzerine panel çalışması ve iki ayrı oturum halinde atölye çalışması düzenlendi. Etkinliğin katılımcıları arasında ICAO, SHGM, EASA, JAA TO, FAA, IATA, EUROCONTROL, ACI, IATA, ve Eurocae gibi havacılık sektörünün önde gelen otoriteleri, kurumları, ayrıca üniversitelerden akademisyenler ve havacılık sektöründe Dünya ve Türkiye’de faaliyet gösteren alanında yetkin eğitim profesyonelleri vardı. 

Çalıştay dünyanın dört bir yanından havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. ICAO Teknik İş Birliği Bürosu Başkanı Jorge Vargas, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, ICAO Küresel Havacılık Eğitimi Bölümü Şefi Laura Camastra, IGA Istanbul Airport IGA Akademi Başkanı Tunç Cavcav , Incheon Havalimanı Havacılık Akademisi Küresel Eğitim Başkanı Won Soon Park, Hamad Uluslararası Havalimanı Öğrenme ve Geliştirme Müdürü Nicolau Vacarescu, JAA Eğitim Organizasyonu İş Çözümleri ve Stratejik Ortaklık Başkanı Eric Schoonderwoerd , Messina Üniversitesi Taşımacılık Çalışmaları Bölüm Başkanı Profesor Francesca Pellegrino, SHGM Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanı Feyzullah Çınar, IGA İstanbul Yeni Havalimanı Planlama Şefi İsmail Polat, Polish Airport Satış Pazarlama ve İletişim Bürosu Başkanı Pawel Cranc, FAA Uluslararası Eğtimler Program Müdürü Schedir N. Illoldi, Kanada Airport Council International World Eğitim Teknolojileri ve Eğitim Müdürü Caelie Tweedie-Smith, Prince Sultan Havacılık Akademisi Suudi Eğitim Entegrasyon Proje Müdürü Khalid Bawazeer, Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı ve Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İnan, İsviçre EASA Europian Union Safety Agency Bağımsız Uzmanı Cate Bichara, ICAO Dijital Eğitim Tasarımı ve Geliştirme Şefi Ju Eun Lee, EUROCONTROL Genel Müdür Başdanışmanı Haydar Yalçın, IATA Bölge Müdürü Funda Çalışır, ETC-PZL Aerospace Industries Genel Müdürü Robert Boroch, HEAS Akademi Eğitim Başkanı Muhammed Vefa Arıkan çalıştaya katılan bazı önemli isimlerin arasında yer aldı.

Çalıştay panellerinde hem ülkemiz hem de dünya havacılık eğitimleri adına çok faydalı çıktılar sağlandı.

Sırasıyla ilk olarak Havacılık eğitimine etki eden bölgesel zorluklar ve kısıtlamalar paneli, ICAO Küresel Havacılık Eğitimi Bölümü Şefi Moderatör Laura Camastra tarafından yönetilmiştir. 

Panelde aşağıdaki önemli konular ele alınmıştır. Özetle;

1. Eğitim Sorunları: Katılımcılar, havacılık eğitiminde en önemli sorunların nitelikli eğitmen eksikliği ve sıkıntılı eğitim bütçesi olduğunu belirtmişlerdir.

2. Regülasyonel Değişikliklerin Uyum Zorluğu: Yeni regülasyonel değişikliklere hızlı uyum sağlanamaması ve yetkinlik konusundaki sorunlar, sektörde yaşanan diğer önemli zorluklardır.

3. Küresel Tanınırlık Sorunu: Yerel otoriteler tarafından verilen eğitimlerin küresel olarak tanınması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu, eğitimin kalite ve standartlarının belirlenmesiyle mümkün olabilir.

4. İş Birliği ve Standartizasyon: Forumda, rekabet yerine iş birliği ve standartizasyonun önemi üzerinde durulmuştur. CBTA gibi yeterlilik bazlı bir tasarımın gerekliliği vurgulanmıştır.

5. Teknoloji Kullanımı: Dijital eğitim araçlarının ve yapay zekanın kullanımının artmasıyla birlikte, eğitmenlerin bu teknolojilere uyum sağlaması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

6. Dil Engelleri ve Pratik Beceriler: Dil bariyerlerinin aşılması ve pratik becerilerin önemi forumda tartışılmıştır.

7. Sürekli Öğrenme ve Eğitim: Hayat boyu öğrenmenin önemi ve sürekli öğrenme ortamının oluşturulması üzerinde durulmuştur.

8. Yeni Teknolojilere Uyum: Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve sanal sınıf gibi yeni teknolojilere uyum sağlayacak eğitmenlere olan ihtiyaç vurgulanmıştır.

9. Multimedya Tabanlı Eğitimler: Interaktif etkinlikler ve anketler gibi yeni teknolojilerle zenginleştirilmiş eğitimlerin önemi vurgulanmıştır.

Panelde ele alınan bu konular, havacılık eğitimindeki mevcut zorlukları anlamak ve çözüm yolları bulmak adına önemli bir adım olmuştur.

"Sosyal Tutum ve Davranış Becerileri: Mükemmelliğe Giden Liderlik" adlı panel, JAA Eğitim Başkanı moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Panelde, havacılık alanında eğitim veren eğitmenlerde soft skill'lerin önemi üzerinde durulmuştur. 

Özetle:

1. Etkili İletişim: Eğitmenlerde açık, anlaşılır, verimli ve etkili iletişim becerileri gereklidir. Bu, eğitim sürecinde en önemli konulardan biridir.

2. Takım Çalışması Becerisi: Güçlü bir takım çalışması becerisine sahip olmak önemlidir. Havacılık eğitimi, bir ekip işidir ve herkesin katkısıyla başarılı olur.

3. Teknik Uzmanlık: Eğitmenler, anlattıkları konuda teknik olarak uzman olmalıdır. Bunun için sadece eğitim dökümanlarını değil, aynı zamanda bakım dökümanları ve operasyonel dökümanları da takip etmelidirler.

4. Uyum Sağlama Becerisi: Değişen durumlara hızlı uyum sağlayabilme yeteneği önemlidir. Bu durumlar, regülasyon değişiklikleri, şirket ihtiyaçları ve farklı katılımcılar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

5. Problem Çözme Yeteneği: Havacılık eğitmenleri, geniş bir sorun yelpazesini ele alabilmelidir. Bu, eğitimin gerçek sınıf veya sanal sınıf gibi farklı platformlarda yürütülmesi, teknik sorunlar ve diğer değişkenlerle ilgilidir.

6. Karar Verme Yeteneği: Eğitmenler sıklıkla karşılaştıkları durumlarda hızlı karar verme becerisine sahip olmalıdır.

7. Aktif Dinleme Becerisi: Eğitmenler, kursiyerlerin geri bildirimlerini doğru bir şekilde anlayabilmelidir.

8. Şeffaflık: Eğitmenler, değerlendirme kriterlerini kursiyerlerle paylaşmalı ve veri paylaşımında şeffaf olmalıdır.

9. Proaktif Yaklaşım: Olası tehlikeleri fark etme ve riskleri en aza indirme konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemek önemlidir.

10. Rol Farkındalığı: Eğitmenler, verdikleri eğitim türüne uygun davranışlar sergilemeli ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerik düzenlemelidir.

11. Stres Yönetimi: Havacılık profesyonelleri, baskı altında bile işlerine odaklanmayı sürdürebilmelidir.

12. Durumsal Farkındalık: Eğitmenler, çevrelerindeki durumu ve potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurmalıdır.

Bu beceriler, havacılık eğitiminde mükemmelliğe giden liderlik için temel unsurları oluşturur ve eğitmenlerin başarılı bir şekilde öğrencilerini yönlendirmesine yardımcı olur.

FAA, ICAO ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Eğitim Ofisi Direktörü Schedir N. Illoldi moderatörlüğünde gerçekleşen panele, ACI Eğitim Programı Portföy Yöneticisi Caelie TweedieSmith, Prens Sultan Havacılık Akademisi Sürekli Çalışmalar Direktörü Khalid Bawazeer, Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı Tüzün Tolga Inan ve EASA Bağımsız Uzman Cate Bichara panelist olarak katılmışlardır.

1. Yetkinlik Temelli Eğitim: Schedir N. Illoldi tarafından yöneltilen soruya göre, panelistler yetkinlik temelli eğitimi geleneksel öğrenme yaklaşımlarının yerine koyan, belirli becerilere ve yeteneklere odaklanan bir eğitim sistemi olarak tanımlamışlardır. Bu metodun öğrenci merkezli olduğu ve bilgi, beceri ve tutuma dayalı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, mevcut tüm eğitim metodlarını yerine alması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

2. Yetkinliğe Dayalı Öğrenmenin Etkisi: Panelistlere yöneltilen diğer bir soru, yetkinliğe dayalı öğrenmenin havacılık eğitimini nasıl etkilediği olmuştur. Panelistler, bu öğrenme modelinin bireysel öğrenci ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş öğrenme yollarını kullandığını ve ölçülebilir çıktılara dayandığını belirtmişlerdir. Bu sebeple performans ve geri bildirim mekanizmalarına odaklanılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, bu modelde program ve yöntemlerde esneklik, simülasyonlar, çevrimiçi modüller gibi farklı teknolojik yöntemlerin birleştirilerek öğrenme sağlandığına dikkat çekilmiştir. Panelistler, bu metodun uygulanması esnasında değerlendirmenin entegrasyonunun sağlanabileceğini belirtmişlerdir.

3. Sonuçlar ve Özet: Panele ilişkin çıkarılan sonuç, tüm dünyadaki öğrenme stillerinin yetkinliğe dayalı öğrenme stilini benimsemesi gerektiği yönündedir. Bu eğitim modelinin öğrenci merkezli, esnek, kişiye özel, teknolojik, geleneksel olmayan ve ölçülebilir performansa dayalı olduğu vurgulanmıştır.

Özetle, yetkinliğe dayalı öğrenme, havacılık eğitim programlarının etkinliğini artıracak kaçınılmaz bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.

ICAO Dijital Öğrenim Tasarımı ve Geliştirme Sorumlusu Ju Eun Lee'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panele EUROCONTROL ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kıdemli Danışmanı Haydar Yalçın, IATA Bölge Müdürü Funda Çalışır, ETC-PZL Havacılık ve Uzay Endüstrisi Genel Müdürü Robert Boroch, HEAŞ Akademi Başkanı Muhammet Vefa Arıkan panelist olarak katılmışlardır.

1. Havacılık Eğitiminin Geleceği ve Fırsatları: Moderatör, panelistlere havacılık eğitiminin geleceği ve fırsatları hakkındaki görüşlerini sormuştur. Pandemi döneminde, havacılık endüstrisinin diğer endüstriler gibi birçok deneyimli çalışanını kaybettiği ve bu kayıpların hızlı bir şekilde telafi edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu artan talebin karşılanmasının yöntemi olarak eğitim öne çıkmıştır. Ancak, geleneksel eğitim sistemlerinin talebi karşılamada yetersiz kaldığı belirtilmiş, bu nedenle yeni ve etkili eğitim metotlarına yönelmenin gerekliliği vurgulanmıştır.

2. Dijital Eğitim Metotları: Panelistler, geleneksel eğitim sistemlerinin yerine dijital, VR, AR gibi teknolojik eğitim metotlarının kullanılması gerekliliğini vurgulamışlardır. Örneğin, Embry-Riddle Üniversitesi pilot eğitimlerinde VR teknolojilerini kullanarak solo uçuş öncesi eğitim süresini %30 oranında azaltmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalar, VR teknolojisinin geleneksel sınıf ve e-öğrenme eğitimlerine göre daha etkili olduğunu göstermektedir.

3. Etkileşim ve Simülasyon: Dijital eğitimlerde etkileşimin önemi vurgulanmış, özellikle oyunlar ve simülasyon tekniklerinin kullanılmasının öğrencilerin hızlı karar alma yeteneklerini geliştirdiği ve güvenli bir ortamda gerçek yaşam senaryolarını deneyimleme imkanı sağladığı belirtilmiştir. Simülasyonlar, öğrencilere riskli durumları güvenli bir ortamda deneyimleme ve öğrenme fırsatı sunarak havacılık eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.

4. Teknolojik Araçların Entegrasyonu: Panelistler, havacılık eğitimlerinde VR, AR, simülasyon gibi teknolojik araçların entegre edilmesi gerekliliğine vurgu yapmışlardır. 

Özetle, bu teknolojilerin kullanılması, daha etkili ve maliyet açısından daha verimli bir öğrenme ortamı sağlayabilir. Bu nedenle, havacılık eğitim programlarının teknolojik araçlarla zenginleştirilmesi önemlidir.

Çalıştayın son bölümünde ise “Eğitim ve Endüstri İhtiyaçları arasındaki boşluğun kapatılması” ve “Havacılık Endüstrisinde cinsiyet ayrımının azaltılması” konuları iki ayrı seansta çalışma gruplarında ele alındı. 

Dünya havacılığının önde gelen isimlerini bir araya getirerek ülkemize böyle bir organizasyonu kazandıran İGA Akademi başkanı Sayın Tunç CAVCAV ‘a ve ekibine teşekkür ederiz. UTED olarak mesleğimize ve meslektaşlarımıza değer katacak tüm organizyonlarda yer almaya devam edeceğiz. 

 

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği