Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 03.09.2022

Havacılıkta Özel Süreçler

 

Özel Süreçler, havacılık, uzay ve savunma ürünlerinin genel üretimi için kritik öneme sahiptir. Bu süreçler, uçaklarda, füzelerde, silah sistemlerinde vb. kullanılacak ürünlerin genel sağlamlığına, dayanıklılığına, korozyon direncine, montajına ve bütünlüğüne katkıda bulunur.  

 

Özel İşlem Onayları

Bir tedarikçi tarafından kullanılan özel işlemler, ilgili mühendislik standardı kapsamında onaylanmalıdır ve parametreler doğrudan bileşen geometrisinden etkilenmez ve / veya sonuçlar, örneğin NDT, Kaplama ve Isıl İşlem gibi inceleme ile doğrulanamaz.

Nadcap, özel süreçlere fikir birliği yaklaşımını yönetmek ve havacılık, uzay ve savunma endüstrilerinde sürekli iyileştirme sağlamak için tasarlanmış büyük şirketlerin dünya çapında önde gelen işbirliği programıdır.

Uygulanabildiğinde (Nadcap kapsamında onaylanan özel süreçler) ve sözleşme gereği gerekirse, tedarikçi özel süreç sertifikasyonu için Performans İnceleme Enstitüsü’nü (PRI) kullanacaktır.

Not - Test Laboratuvarları ayrıca bir ISO CEI 17025 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Gereklilikler” sertifikasına sahip olabilir.

Performans İnceleme Enstitüsü (PRI)

- “http://www.pri-network.org/PRI/”

Nadcap - PRI - “http://www.pri-network.org/Nadcap/”

Nadcap kapsamında sertifikalandırılmamış özel süreçler için veya Nadcap’ı kullanmak için sözleşme gereği gerekmiyorsa, Alıcı, gereksinimlere uygunluğu göstermek için bir süreç denetimi gerçekleştirmelidir. Alıcının ve / veya tedarikçinin sürece uygunluğunu göstermek için resmi bir sürece ve kayıtlara sahip olması gerekir.

Not - Özel süreç onaylarına ek olarak KYS onayı / sertifikasyonu gereklidir.

Not - Alıcı, Nadcap onayına ek olarak veya bunun yerine özel süreç denetimleri ve sertifikasyonları yapma hakkını saklı tutar.

Airbus neden Nadcap kullanıyor ?

Nadcap, Airbus gereksinimlerine yanıt vermek için dünya çapında tanınan tek olgun yapıdır. Nadcap denetim süreci teknik ve derinlemesine olup Kalite Yönetim Sistemi denetimlerini tamamlar.

Nadcap denetçileri, teknolojilerinde süreç uzmanlarıdır.

Nadcap, aşağıdaki yollarla genel endüstri maliyet azaltımı (Airbus ve tedarikçiler) sağlar:

Ürün Kalitesini İyileştirme ve Verimliliği Artırma, Tedarikçilerdeki gereksiz denetimleri ortadan kaldırma, Airbus›ın kaynakları Airbus›a özgü konulara ve tedarikçi risk değerlendirmelerine dayalı endişelere odaklamasına izin verme

9100 standardında özelişlem gereksinimleri

Özel İşlemlerin Onaylanması ve Kontrolü

Son olarak ortaya çıkan çıktıların ardından, izleme veya ölçümle doğrulanamadığı süreçler için kuruluş; mümkün olduğu kadar aşağıdakileri de içeren düzenlemelerde bulunmalıdır:

Süreçlerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için kriterlerin tanımlanması;  kalite kontrol planı ve kontrol formları üzerinde  kabul kriterleri bulunmalıdır, işlem sonrası kabul kriterlerinin sınırları içinde kalan işlemler onaylanır.

Onayı korumak için gerekli onay koşullarının belirlenmesi; ortam şartlarının kontrollü olduğuna dair dokümante edilmiş kanıtlar gerekmektedir. 

Tesislerin ve ekipmanın onayı: özel işlemlerde kullanılan tesis ve ekipmanların kullanım öncesi gereklilikleri yerine getirdiğine dair dokümante edilmiş kanıtlar gerekmektedir.

İnsanların niteliği: Özel işlem operatörlerinin alması gerekli eğitimler ilgili prosedüründe tanımlanmalıdır.

Süreçlerin uygulanması ve izlenmesi için özel yöntem ve prosedürlerin kullanılması: Söz konusu yöntem ve prosedürlere ait talimatlar bulunmalıdır.

Muhafazası gereken belgelenen bilgiler: Özel proseslerde kullanılan dokümanların bir listesinin talimatta bulunması gerekmektedir.

Emniyetli günler dileği ile…

 

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği