Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
 • 08.11.2019

Bu yazımızda sizlere yalın prensiplerden 3P - Hazırlık (Preparation), Süreç (Process), Üretim (Production) hakkında bilgiler veriyor olacağız.

 

3P kullanan üreticilerin amacı; ürün tasarımından başlayarak yalın düşünceyi kullanarak, zayıf planlama kaynaklı ürün piyasaya sürme ve ömür boyu maliyetleri azaltmaktır.

Söz konusu üreticiler ilk üründen başlayarak müşteri taleplerinin tasarım, üretim süreçlerini başarı ile karşılarlar. Performanslarını hem yeni hem de mevcut üründe artırabilirler. Ek işletme giderlerini azaltırlar.

 

3P; Hazırlık, Süreç, Üretim (Preparation, Process, Production) yalın felsefesi uygulama tekniklerinden birisi olup genellikle:

Yeni ürün imalatında,

Ürün tasarım değişikliklerinde,

Yeni fabrika kuruluşu veya değişiminde,

Müşteri talebi değişikliklerinde kullanılır.

3P kullanıldığında üretilen ürünler daha basit, üretimi daha kolay, istenilen boyutta, kullanımı ve bakımı kolay ürünlerdir. Üretilebilirlik için tasarım yapılır.

3P ile ürün ve hizmetlerin müşteriye zamanında kaliteli ve istenilen miktarlarda iletimi sağlanır. Toplam yaşam döngüsü maliyetlerinin en etkili azaltma yöntemi 3P’nin kullanımı ile gerçekleşir.

 

Tasarım ve ürün geliştirme için en çok maliyet kalemleri:

 • Ürün maliyetlerinin yüzde 80 – 95 tasarım maliyetidir.
 • Ürün tasarım aşaması geçtikten sonra maliyetleri azaltmak oldukça zordur. Toplam maliyetin sadece yüzde 5 – 20 yeniden tasarım yapılmadan yapılacak olan iyileştirmeler ile sağlanır.

 

Üretim aşamasında maliyet azaltımı için operasyonlar boyunca ve tedarik zinciri için aşağıda verilen prensiplerin kullanımı fayda sağlayacaktır:

 

Dünya Çapında Operasyonlar İçin 20 Prensip

 1. Tek parça akışı mevcuttur.
 2. Forklift, vinç jaraskal yasaktır.
 3. Hata önleyici çözüm; go, no-go kapıları mevcuttur.
 4. Ürün ve çalışan hattan ayrılmaz.
 5. Süreç değişikliği olmaz.
 6. Standart iş adımları sayfaları alanda bulunur.
 7. Parça eksikliklerini önleme için standart işlemler çalışılır.
 8. Çapraz eğitim verilir; standart iş adımları sayfalarına bakarak herkes her işlemi yapacak şekilde eğitilir.
 9. Çöp kutuları bulunmaz.
 10. Süreç adımları için hareketli hat kullanılır.
 11. Günlük kontroller ve TPM -toplam verimli bakım- rutin olarak uygulanır, makina duruşu olmaz, işlem zamanı toplam zamandan ayrı değerlendirilir.
 12. Tekrarlı işlem ve geri dönüşler, kaliteyi artırmak için kullanılır.
 13. Değer akışı haritalama mevcuttur, darboğazlar belirlenmiş ve çözümler için önceliklendirilmiştir.
 14. Pit ve platform bulunmaz.
 15. Çoklu kişilerin çalıştığı süreçler yoktur.
 16. Her şey 1.5 metrenin altındadır.
 17. Kontrol süreçleri mümkün olduğunca son testlerden akışın başladığı noktalara taşınır.
 18. Ana hatların uzunluğunu azaltmak için mümkün olduğunca fazla alt birleştirme hatları kullanılır.
 19. Yönetim ve çalışanlar bu prensipleri tüm ürün çevrimi süresince korur.
 20. Andon-görsel yönetim- sistemi kullanılır.

 

Dünya Çapında Lojistik İçin 19 Prensip

 1. PO (purchase order) sayısı azaltılır – kit siparişi konusunda ısrarcı olunur.
 2. Talep alındığında üretim yapılır – MRP yoktur.
 3. Seviye yüklemesini korumak için üretim zamanı 2 hafta dondurulabilir.
 4. Tedarikçiler organizasyondan en fazla 50km çaptaki uzaklıktan seçilir.
 5. Taşıma mesafesi minimize edilir. Tedarik zinciri için yürümeler hiç yoktur, bulunmaz.
 6. PO’lar gereksinim olduğu noktada üretilir.
 7. Tüm dökümanlarda barkod mevcuttur. Elle giriş yapılmaz.
 8. Kabul kontrolü yoktur.
 9. Yüzde 100 iade konteynırlar kullanılır.
 10. Tüm teslim edilen parçalar eşit katsayıda, set şeklindedir.
 11. Tüm raflar 1.5 m’nin altındadır.
 12. Tüm parçalar montaj hattının ön veya yan tarafına yerleştirilir.
 13. Forklift kullanılmaz.
 14. Binada çöp kutusu mevcut değildir.
 15. Sub-assembly istasyonlarından üretilen parçalar, süreçteki en son adımda bulunan ana parça üzerine takılmalıdır.
 16. Örümcek adam kullanılır — çalışanlar asla parça taşımaz.
 17. Biten ürünü taşımak için asla forklift kullanılmaz.
 18. Biten ürünler depolanmaz.
 19. Tedarik zinciri için Andon -görsel yönetim- sistemi geliştirilir.

Emniyetli günler dileği ile…

Referanslar:

Yuzuru Ito, ITO Prenciples

Pratt Whitney, ACE lecture notes

Boeing, 3P lecture notes

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği