Bekleme Ekranından Çık

Bu yazımızda uçak bakım lisansı alınması için gerekli şartlarla ilgili bazı önemli noktalara değineceğiz. Derneğimize, mevzuat@uted.org e-posta adresine ve www.facebook.com/uted.dergi sayfamıza özellikle öğrenci arkadaşlardan gelen çok sayıda soru var. Bu sorularda öğrencilerin okuduğu bölümün lisans almada nasıl bir avantaj sağladığına dair sorular yoğunlaşmaktadır. Bundan dolayı bu yazımızı bu konuya tahsis etmek istedik.

 

Lisans Almak İçin Gerekli Süreçler

Öncelikle aşağıdaki tabloyu inceleyelim. Bu tabloda dil şartı ve deneyim içeriği haricindeki kriterler özetlenmiştir. Örnek olarak B1.1 lisansı almak için gerekli olan süreçlerden bahsedilmiştir.


Yöntem 1:

Bu yöntemde okulunuz SHY/Part-147 onaylı bir okul ise eğitim esnasında eğitimin bir parçası olarak geçme notunun % 75 olduğu modül sınavları yapılmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemle lisans almak istediğinizde okuldan aldığınız sertifika (Form-148, CoR) yeterli olmaktadır. Mezuniyetinizden sonra onaylı bir bakım kuruluşunda 2 yıllık bakım tecrübesini belgeleyeceği kayıt defteri (logbook) ile lisans başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

Yöntem 2:

Bu yöntemde ise öğrenim gördüğünüz okulun SHY/ Part-147 yetkisi yoktur ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucunda okulunuzun eğitim müfredatının “kalifiye personel” yetiştirme kabiliyeti taşıdığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda öğrenim gördüğünüz müfredat SHY- 66 müfredatına da uygunsa ve kredilendirme için de SHGM’nin bir raporu varsa uygun görünen modüllerin kredilendirme imkanından yararlanabilirsiniz.

 Sonrasında okul diplomasının yanında 3 yıllık bakım tecrübesini belgeleyeceği kayıt defteri (logbook) ile lisans başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

Yöntem 3:

Okulunuz bu ikisinden birisi değilse lisans almak için hem modül sınavlarını tamamlamanız hem de 5 yıllık tecrübenizi bir kayıt defteri ile belgelemeniz gerekmektedir. Bu durumda okuduğunuz okulun uçak bakım bölümü olup olmadığının tecrübe süresini kısaltıcı bir etkisi olmayacaktır. Ancak okulda aldığınız bilgiler modül sınavlarından başarılı olmanızda size yardımcı olabilir.

 

 

SHY/Part-147 Onaylı Bir Okul Olmak İçin Neler Gereklidir?

SHY/SHT-147’de belirtilen koşullara hazır olduktan sonra SHGM’ye onay için başvuru yapılır. Bu konuda uzun uzadıya bütün mevzuattan bahsetmek yerine konuyu şöyle özetleyebiliriz:

 

 • Personel Gereklilikleri
  Yeterli niteliklere ve bakım tecrübesine sahip bir öğretmen kadrosu

 

 • Tesis Gereklilikleri

Uygun sınıf ortamları ve pratik eğitimin verilmesi için gerekli olan atölye, ekipman ve hangar ve hava aracı

 

 • Kalite Sistemi Gereklilikleri

Eğitimin ve kuruluşun usullerinin ayrıntılı olarak tanımlandığı bir el kitabı (BEKAD), eğitmen yetkilendirme ve yetki takibi prosedürleri, sınav prosedürleri, tesis kontrol prosedürleri, denetleme ve bulguları kapatma prosedürleri vs.

 

 • Müfredat Gereklilikleri

İçeriğinin SHY-66’ya uygun olması için teorik eğitimin gerektirdiği sürenin ve seviyenin tahsis edilmesi, eğitim dokümanlarının buna uygun olması

Pratik eğitim içeriğinin ve yapılan taskların SHY- 66/147’de tariflenen nitelikleri taşıması

Genel Müdürlük bu konularda uygunluk için yerinde denetleme(ler) yapar ve uygun şartları sağlayan

kuruluşlara yetki verir.

Tanınan Okul Statüsü Kazanmak İçin Neler Gereklidir

Tanınan Okul statüsü; okulun hem kalifiye personel gerekliliklerini hem de bütün modül gerekliliklerini

sağlayan kuruluşlara verilen bir yetkidir. 

Tanınan Okul statüsü için özetle aşağıdaki gereklilikler tariflenmiştir:

 1. Verilen eğitim, SHT-66 Talimatı Ek-1.C SHT 66 Temel Bilgi Gerekliliklerini karşılamalıdır.
 2. Pratik eğitim gerektiren hususlarda 147 müfredatının birebir aynısı beklenmemektedir. Tanınan okullardan beklentiler aşağıdaki sitede ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiştir:

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/

files/mevzuat/sektorel/genelgeler/mekanik.pdf

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/

files/mevzuat/sektorel/genelgeler/aviyonik.pdf

 1. Geçme notunun 100 puan üzerinden minimum 75 puan olarak belirlenmesi gerekmektedir.
 2. Teorik sınıf ortamında öğrenci sayısının 35’i, pratik eğitimde ise eğitmen başına öğrenci sayısının 20’yi aşmaması gerekmektedir.
 3. Eğitim verilen sınıf veya atölye ortamlarının uygun iklimlendirme, havalandırma ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir aydınlatma şartlarına sahip olması gerekmektedir.

 

Şu Anda Hangi Okullarda Yetki Vardır

 

Ocak 2016 itibarıyla;

SHY-147 Onaylı Temel Eğitim Okulları:

1-Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Kategori:A&B1&B2)

2-Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu (Kategori:A&B1&B2)

3-Kapadokya Meslek Yüksek Okulu (Kategori:A)

4-THY Teknik A.Ş. ( Kategori:A)

 

EASA Part-147 kapsamında Temel Eğitim Okulu olarak ise sadece THY Teknik A.Ş.’de Kategori: A yetkisi vardır.

 

SHGM Tarafından Tanınan Okullar ise şu şekildedir:

1-Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Eskişehir / Tepebaşı - Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Yetki başvurusunda bulunmuş ve değerlendirilmekte olan veya yetkisi askıya alınmış ve eksiklerini kapatma sürecinde olan okulları bu listeye dahil etmedik. Özetle okulunuz yukarıdakilerden biri değilse lisans almak için yukarıdaki tabloda Yöntem 3’ü takip etmek durumundasınız.

 

Meslek hayatınızda başarılar dileriz.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği