Thumbnail
  • 01.01.2022

GELECEK NESİL HAVACILIK UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİ

 

Sivil Havacılık sektörüne başta uçak teknisyeni olmak üzere pilot, kabin ekibi, yönetici adayı yetiştirmek üzere kurulan lise, yüksekokul veya üniversite seviyesinde eğitim kurum ve kuruluşlarının çok azı istenen düzeyde eğitim vermektedir. Havacılık sektöründe iş bulabilmek amacı ile bu okulları tercih eden adayların tamamının ülkemizde istihdamı maalesef imkansızdır. Bu sebeple eğitim süreci sonunda bölgemizdeki ülkelerde mesleklerini icra edebilecekleri bilgi seviyesinde olmaları bir zorunluluktur.

 

Havacılık sektöründe iş bulabilmek amacına ulaşabilmek zorlu bir süreç ile mümkün olabilir. Okulların önereceğim gelişim projesinin içselleştirmesi gelecek nesil havacılık uzmanlarının yetiştirilmesini sağlayacaktır. Bu proje ile daha da iyileştirilmiş klasik yöntemlerin yanında çok daha yenilikçi ve öğrenci odaklı eğitim programları uygulamaya sokulmuş olacaktır.

Proje faaliyetlerini tek tek tanıtmaya çalışacağım:

 

EĞİTİM DOKUMANLARININ GÜNCELLENMESİ:

Tüm eğitim müfredatı mevcut sektör gerekliliklerini kapsayacak şekilde güncellenmeli. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tüm okullarda aynı içerik olacak şekilde öncülük yapmalı. Okullardan uzman eğitmenlerden oluşan bir komisyon sorumluluğunda 6 aylık bir çalışma ile ortak bir doküman çıkacaktır şüphesiz. Üretilen dokümanların ilerideki güncellemelerinin eş zamanlı yapılması yöntemi de belirlenmeli bu komisyonda.

 

VİDEO EĞİTİM SİSTEMİNİN DEVREYE SOKULMASI:

Her okulda konusunda uzman eğitmenler olmayabilir. Bu sebeple konularında uzman eğitmenlerce öğrencilerin izleyebileceği video dersler hazırlanmalı ve bir video portal üzerinden tüm okulların kullanımlarına sunulmalı. Öğrencilerin kendilerini daha geliştirmelerine ve konuları tekrarlamalarına yönelik çalışma olduğu için ek çalışma olarak sayılmalı bu faaliyet. Öğrenme isteği olan ve fark yaratmak isteyen öğrencilerin önlerini açmak gerek.

 

SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE DAHİL EDİLMESİ:

Sanal gerçeklik günümüzde birçok alanda kendisini göstermeye başlamıştır. Havacılık Sektörü de bu teknoloji ile mutlaka tanışmalı ve gerek teorik eğitimlerde gerekse pratik eğitimlerde kullanmalı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenecek faaliyetlerle sanal gerçekliğin eğitim programlarında etkin şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Bu faaliyetlerin çıktıları video eğitim sisteminde olduğu gibi tüm okulların kullanımına açılmalı.

 

EĞİTİM SÜREÇLERİNE HAVACILIK SEKTÖR PROFESYONELLERİNİN DAHİL EDİLMESİ:

Sektör oyuncuları, gelecekte kendi iş gücünü oluşturacak öğrencilerin eğitimleri ve eğitim kaliteleri ile direk ilgili olmalıdırlar. Planlı bir şekilde öğrenci ve eğitmenlere tecrübe aktarımı yapılması çok ama çok faydalı olacak ve öğrencilerin öğrenme arzularını üst düzeyde tutacaktır. Okullarda görev yapan eğitmenlerin sektörün kendi iç eğitimlerine zaman zaman davet edilmeleri ve ayrıca sektör içerisinde eğitim vermiş/vermekte olan eğitmenler ile okullardaki eğitmenlerin tecrübe aktarım toplantılarını planlı olarak yapmaları çok yararlı olacaktır.

HAVACILIK SEKTÖRÜ FİRMALARIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ YAPILMASI TEŞFİK EDİLMELİ:

Her okulun şirketlerin istihdam politikalarını teşvik etmeleri ve kendi okullarına kontenjan vermeleri karşılığı söz konusu şirkete özgü ek derslerin verilmesini sağlaması önerilir. Şirket-Okul iş birliği şirket açısından daha doğru adayların alınmasını ve personel seçiminde hata yapma riskini çok azaltacağı aşikardır. İş birliği yapılan şirket çalışanları ile son sınıfta okuyan öğrenciler arasında koçluk sistemi kurulması (UTED DERGİ ARALIK 2021 sayısında bu konudaki yazımı dikkatlice okuyunuz) muhteşem bir bağ oluşturacaktır. Şirketler de elini taşın altına sokarak koçluk yapabilecek tecrübeli uzmanları öğrencilerin gelişimlerini izleme ve yönlendirme görevleriyle eğitim süreçlerine destek olmuş olacaklardır. Mezuniyetten sonra koç raporları işe alımda önemli bir faktör sayılacaktır.

 

GÜÇLÜ BİR ÖĞRENCİ VE MEZUN TAKİP SİSTEMİ KURULMASI:

Her bir okulun öğrencileri ve mezunları ile ilgili takip sistemi kurması, gelişimlerini güncel takip etmesi ve gerektiği zaman bu bilgileri şirketler, öğrenciler ve diğer kurum ve kuruluşlarının kullanımına öğrenci lehine sunmalıdır.

Havacılık dili olan İngilizce hususunda hedefe yönelik programlar üretilmelidir. Mezun olan her bir öğrenci MM, IPC, SRM, MEL vb. kendi alanı ile ilgili dokümanları rahatlıkla okuyup, anlayabilmelidir. Genel İngilizceden ziyade havacılık İngilizcesi çok ama çok daha büyük önem arz etmektedir. Temel bir İngilizce eğitiminin üzerine yoğun bir şekilde havacılık İngilizcesi dersleri sektörden uzun yıllar çalışmış uzmanlardan destek alarak programlanmalıdır. Sektörde söz konusu dokümanları uzun yıllar kullanma imkanı olmayan okul eğitmenlerinin verdiği havacılık İngilizcesi eğitimlerinden verim alınamadığı saptanmıştır.

Bizler de sektör profesyonelleri olarak önerdiğimiz gelişim faaliyetlerinde yardım talep eden okullarımıza gerekli desteği vereceğimizi belirtir, saygılarımızı sunarız.

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği