Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 23.09.2018

Değerli Meslektaşlarım,

Göreve geldiğimizden bugüne mevcut lisanslandırma sürecinin sorunlu olduğunu ve genç meslektaşlarımızın lisans alımı süresinin, özellikle temel eğitim tecrübe kayıt listelerinde bulunan amaca hizmet etmeyen “task”lardan dolayı uzadığını ve diğer ülkelere oranla nitelikli iş gücü üretemediğimizi her ortamda dile getirdik.

SHGM yetkilileri de bu talebimize kayıtsız kalmadı, bu sorunun çözümü için havacılık temel eğitimine hâkim, bilgi birikimi olan sektör çalışanlarından bir çalışma grubu oluşturdu.

UTED olarak bizde bu grubun içinde yer aldık.

A1, B1.1 ve B2 lisans kategorilerine ait temel eğitim tecrübe kayıt listelerini UTED olarak biz gözden geçirdik. Tecrübeli meslektaşlarımızdan bir komisyon oluşturduk. Bu arkadaşlarımızın hazırladığı Temel Bakım Deneyimi Task Listelerini SHGM’ye sunduk.

Genç meslektaşlarımız bizi sürekli taciz ediyor ve yapılan çalışmaların sonucunu soruyordu. Nihayet Ağustos ayı içerisinde SHT - 66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisanslandırma Talimatı güncellendi ve SHGM internet sitesinde yayınlandı.

Güncel talimatla ile lisans alımı aşamasında olan meslektaşlarımız, emekli olan meslek büyüklerimizin bile tüm çalışma hayatları süresince görmediği bakım işlerini takip etmek ve kayıt etmek zorunda kalmayacak diyebiliriz. Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defterleri mezun oldukları okulların statüsüne göre belirlenen süreler içerisinde doldurabilecek.

Talimatın güncellenmesi süresince emek harcayan, katkı sağlayan tüm ilgililere, buradan bir kez daha teşekkür ederiz.

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde her sektörde “Yerli ve Milli” sloganları atılırken ve bu vizyonun gelişmesi için yeni politikalar üretilirken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve havayolu operasyonumuz için pilot, dispeçer ve hava trafik kontrolörü gibi en temel unsurlardan olan “Uçak Teknisyenlerinin” lisans alımını, Yunanistan veya Bulgaristan gibi sivil havacılık sektörü az gelişmiş ülke otoritesine bırakılmasından tüm sektör olarak sorumlu olduğumuzu düşünüyorum.

2016 yılında Yunanistan ve Bulgaristan sivil havacılık otoriteleri HATA organizasyonları ile elde edilen sertifikaları geçersiz saymış ve yaklaşık 200 lisansı askıya almıştı. Sayı nispeten az olduğu için bu durum uçuş operasyonlarımızı olumsuz etkilemeden yönetilebildi.

Bugün gelinen noktada; “Yunanistan’daki lisanslı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının lisanslı Yunanistan vatandaşlarının sayısından fazla olduğu” ironisini bir kez daha hatırlatmayı yerinde buluyorum.

Ülkeler arasındaki siyasi, politik veya ekonomik nedenlerden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lisanslarını aldıkları AB ülke sivil havacılık otoriteleri tarafından askıya alındığında, havacılık bakım sektörünü yönetenlerin de B ve C planlarının olduğunu umut ederim.

EASA sınav organizasyonları neden devam ediyor? Bu organizasyonlar devam edecekse; vergilerimizden kaynak ayrılan YÖK veya MEB’e bağlı havacılık bakım eğitimi veren kuruluşları kapatalım ve tasarruf edelim! Gençlerimizin de emek ve zaman israflarını önleyelim!

Sektörün karar alıcılarından havacılık bakım sektöründeki nitelikli iş gücünün lisanslandırmasındaki dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için çalışma yapmasını bekliyoruz. Bizde bu çalışmalara destek olmaya hazırız.

Ülkemizdeki havacılık sektörünün tek yetkili otoritesinin SHGM olduğunu bir kez daha üzerine basa basa ifade etmeyi uygun buluyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Eylül ayı ile yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlıyoruz. Eğitim sürecinde olan tüm çocuklarımızın zihni ve yolu açık olsun.

Bu arada, uçak bakım alanında eğitim alacak yükseköğretim kurumlarını tercih eden gençlerimize, kazanım elde edebilmeleri için tercih ettikleri okullarının SHGM tarafından onaylarını ve yetkilerini sorgulamalarını şiddetle öneriyorum.

Tüm meslektaşlarıma ve sivil havacılığımızın tüm paydaşlarına görevlerinde kolaylıklar ve emniyetli çalışmalar dileriz.

Saygılarımla...

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği