Thumbnail
  • 01.10.2022

Emniyette eğitim seviyesi önemli mi?

 

Uçak bakım sektörünün vazgeçilmez atasözlerinden birisidir.

‘Safety Comes First’… Nedir peki bu? Neden herkes bunu söyleyip duruyor?

Uçak bakım sektörünün en önemli ifadelerinden birisi olan #safetycomesfirst’ü  Emniyet Yönetim Sistemi başlığı içerisinde sizlerle paylaşacağım

 

Emniyet kavramı kişilerin, mülkün zarar görme olasılığının, sürekli bir tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi süreci aracılığıyla kabul edilebilir bir seviyeye indirildiği, bu seviyede veya daha da altında tutulmasıdır. Emniyet kavramında ana karakter insandır. Ve sonrasında da makine, donanım, yazılım ve çevre gelmektedir.

İnsan kavramı emniyet kavramının içerisine dahil olduğu andan itibaren işleyişin seyrini doğrudan değiştirmektedir. Yapılacak olan her çalışma adımında emniyet kavramının sistemleşmesi bu hususta bir işleyişin ihtiyaç duyulduğunu ve bu ihtiyaç neticesince kurulacak olan sisteme ‘Emniyet Yönetim Sistemi’ adı verilmiştir.

Emniyet kavramı eğitim seviyesi ile ilişkili mi?

Toplumsal bir klişe olsa da eğitimin hiçbir zaman yaşı, yeri ve zamanı asla yoktur. Bu durum eğitim seviyesi için de geçerlidir. Mesela eli sobadan yanan bir çocuk elini tekrardan sobaya uzatmaz örneğini verebilirim. Yani bir bireye eğitim verirken mümkün mertebe görmesini sağlamak, durumu mümkünse canlandırabilmek ve anlamasını sağlayacak açık ve akıcı şekilde ifade etmek hata veya ihlal yapma oranının minimum seviyeye indirgenmesinde sağlanan pozitif kazanç olacaktır.

Konu ile ilgili yapmış olduğum bağımsız bir araştırmaya göre katılımcılara “Emniyet ve Emniyet Yönetim Sisteminde eğitim seviyesi önemli mi?” sorusunu yönelttim ve aşağıdaki tabloda görülen bir analiz sonucu elde ettim:

Katılımcıların eğitim durumları ile ‘Emniyet ve Emniyet Yönetim Sisteminde Eğitim Seviyesinin Önemi’ arasındaki ilişkiyi incelemek için SPSS 18 programı aracılığı ile ‘ki-kare analizi’ yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre eğitim seviyesi ile emniyet ve emniyet yönetimi sistemi hakkında eğitim alma durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak yüzde 95 güven seviyesinde anlamlı değildir (p<0,05). Aynı zamanda bireyin eğitim seviyesi her ne olursa olsun emniyet kavramının birer farkındalık olduğu gözlemlenmiştir. Bu farkındalığın bireyin yapmış olduğu işin gerekliliği anlamını da çıkarabilmekteyiz.

 

 

 

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği