Bakım sektöründe çalışan her personel Human Faktör eğitimlerini zorunlu olarak almaktadır. Bu eğitimlerin genel amacı tüm personele farkındalık sağlamak ve hata yapmadan evvel önlem almaktır. Ayrıca SMS (Safety Management System) konusunda da yazılı eğitimler bu kapsamda verilir ve tüm bakım personeli için Bakım emniyetini etkileyen konularda duyarlı olmaları istenir.

 

Eğitimlerin belli standartları vardır ve çoğunlukla sınıf ortamında veya online olarak alınan bu eğitimlerin sahaya yansıması çok fazla ölçülebilir değildir. Yapılan hataları, bu hataların aylık yıllık oranlarını yüzdelerini bulabilir hesaplayabiliriz ama eğitim ile bunu ilişkilendirecek olursak çok sağlıklı sonuçlar alamayız.

 

Bu kapsamda sormamız gereken sorular şunlardır;

 

  • -Ben Emniyet konusunda ne biliyorum?
  • -Ben uçuş emniyetini ilgilendiren bir konu ile karşılaştığım zaman nereye ve hangi kanallar ile bilgi vermeliyim?
  • -Bilmem gereken kurallar ve prosedürler neler?

 

Bu sorulara cevap verilebildiği zaman personel gerçekten tam anlamıyla Emniyet Yönetimi konusunda bilgilendirilmiş demektir.

 

Personel kadar bir kademe üst yöneticiden başlamak üzere tüm yöneticilerinde bakım emniyetinden sorumlu olduğu bir gerçektir. Hiçbir yönetici altında çalışan personeli emniyetsiz bir şekilde çalışmaya, emniyetsiz bir iş yapmaya zorlayamaz. Yönetimden gelen bir emniyet anlayışı olduğu zaman yani personel;

  • -Ben bu işi emniyetsiz bir şekilde yaparsam kendime zarar verebilirim, ayrıca yöneticime bunu açıklayamam diye düşündüğü zaman gerçek ve sürdürülebilir bir Emniyet anlayışı oluşturulmuş demektir.

 

 

Herhangi bir kaza, hata veya olumsuz durum meydana gelmeden evvel personel tarafından fark edildiğini varsayalım. Personel bir ekipmanın hatalı kullanıldığını tespit etti. Birgün bir kazaya sebep olacak ama yöneticiler ve diğer çalışanlar bunun farkında değil. Personelin bu durumu nereye bildireceği açık bir şekilde belirtilmelidir. Gerekirse tüm sosyal alanlarda bu bilgi afişler ve yayınlar vasıtasıyla sergilenmeli ve teşvik edilmelidir. Aynı zamanda yöneticileri tarafından da hiçbir baskıya maruz kalmaksızın her türlü emniyetsiz durumu bildirebilme özgürlüğüne sahip olmalıdır.

 

Bu yazıda bakım ortamında çalışan tüm arkadaşlarımıza çağrım çalıştığınız şirketin Emniyet yönetim sistemi ile iletişime geçmek konusunda tereddüt etmeyiniz. Emniyetin geliştirilmesi konusunda herzaman gönüllü olarak, sürdürülebilir emniyet için katkı sağlayınız. Bu durumu ciddiyetle ele almak sağlığınızı ve çalışma arkadaşlarınızın sağlığını ve çalışma ortamının kalitesini her zaman bir üst seviyeye çıkartacaktır.

 

Emniyetli ve sağlıklı günler dilerim.

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği