Bu sayıda, sektörün olmazsa olmazları arasında yer alan, toplumsal kültür olarak ve kurum kültürü olarak maalesef eksikliğini fazlaca hissettiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Ekip ruhu.

 

Ekip Nedir?

Teknik anlamda Ekip; ortak hedeflere adanmış, görevlerini yaparken birbirine güvenen ve yüksek kalitede ürün veren insan topluluğudur.

Ekip ve Takım kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir. Aralarındaki farkı aşağıdaki tablo ile özetleyebiliriz:

 

 

Uçak Bakımı yoğun olarak ekip çalışması ile yürütülen daha açık ifade edersek, ekip çalışması ile yürütülmesi gereken bir iştir. Ağır Bakım, A Bakım ve Hat Bakım faaliyetlerinden hangisini göz önüne alırsak alalım yapılan işlerde en az iki kişi olmalı, ikinci bir göz yapılan işlemleri kontrol etmelidir. Bunun için personelin tamamına ekibin ve ekip çalışmasının ne olduğu öğretilmelidir. Özellikle belirli yetkinlikte görev yapan onaylayıcı, inspector vs. konumunda bulunan personelin yeni gelen kuşaklar ile sorunsuz entegrasoyu için ekip çalışması konusunda bilgi ve kültüre sahip olmalıdır.

Bir kurumda ekip çalışması doğru şekide uygulandığı zaman: “İş gücünü harekete geçirir, yeni fikirlerin yaratılmasını, üyelerin tek başlarına ortaya koyacaklarından daha başarılı işler çıkarmalarını sağlar...”

 

Ekip çalışması doğru şekilde uygulanmadığı zaman ise; “İş gücünün maneviyatını kırar, özgün düşünceyi bastırır, üyelerini üretmek yerine çatıştırarak zaman ve kaynak israfına neden olur.” Maalesef ki şahit olduğumuz durum genellikle ikincisi olmakta.

 

Ekip Çalışmasında Öne Çıkan Faktörler

Ekip Çalışmasının Önemi

Yapılan işin sonunda kaliteli bir ürün bekleniyor ise kişisel olarak kendisini gerçekleştirememiş ve kendi bilgi ve becerilerinden bîhaber insanlarla bu sonucu beklemek basit bir hayal olarak kalacaktır. Ancak bir ekip oluşturulduğunda ekip içine yerleştirilen bilgili tecrübeli ve en önemlisi karakteri ile ekip ruhunu taşıyabilecek kişiler tüm diğer insanlarda bulunan eksikleri kalıcı olarak düzelterek daha kaliteli insanlar ve sonuçta da daha kaliteli bir iş çıkmasını sağlarlar. Basit bir örnek verecek olursak:

 

  • Dil bilmeyen personeli tek başına uçağa çalışmaya göndermek kaliteli bir sonuca ulaşmamızı engeller.
  • Dil bilmeyen bir personeli ekip ruhunu kavrayamamış kişiler ile uçağa çalışmaya gönderdiğimiz zaman ise bir sonuç elde ederiz fakat kalite yine yoktur. Ekip ruhunu bilmeyen diğer personel bu personeli dışlar ve gelişmesi yönünde bir engel koyar.
  • Dil bilmeyen personeli bir ekibin parçası olarak uçağa çalışmaya gönderdiğimizde ise kaliteli bir ürün elde etmiş oluruz. Çünkü ekip demek zincirde zayıf halka bırakmayan insanlar demektir. O kişiyi kazanırlar ve zincirin diğer halkaları kadar güçlü olana kadar gelişimine katkı sağlarlar.

 

Gerçek bir ekipte:

Ekibin her üyesi, yapılması gerekli göreve özel ve değerli bir katkı/perspektif getirir.

Ekip çalışmasında oluşan bilgi paylaşımı, sonucu etkileyecek çok önemli bilgilerin değerlendirme dışı kalmasını önler.

Çalışanlar, kendi katkılarıyla oluşan karar ve plânların uygulanmasında daha yardımcı olurlar.

Karmaşık ve hata payının yüksek olduğu işlerin, daha kısa sürede ve daha mükemmel şekilde yapılmasını sağlar

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği