Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 01.09.2022

EASA Annual Safety Review 2022 yayınlandı

 

Bu rapor ile yapılan yıllık güvenlik incelemesi gösteriyor ki 2021 operasyonları da dahil olmak üzere Avrupa’da 2016’dan beri ölümlü kaza yaşanmadı. Ancak genel kaza oranı malesef aynı seyirde değil . Bu, emniyet risklerinin kontrol edilmesi, sürekli teyakkuz halinde olma ihtiyacı ile birlikte Avrupa Havacılık Emniyeti Planı (EPAS) içindeki emniyet girişimlerinin önemini de bir kez daha vurguluyor.

 

İnceleme, ticari hava taşımacılığı operasyonları için en yüksek risk alanlarının havada çarpışma, pistten sapma ve pistte çarpışma olarak kaldığını da göstermekte.

 

European Central Repository tarafından elde edilen güvenlik bilgileri  her yıl EASA tarafından analiz edilerek düzenli olarak raporlanmaktadır. Tabiki buradaki verilere dair oluşturulan analizler diğer organizasyonların sonradan topladığı veriler ile çelişme ihtimali de barındırabileceği gözden kaçırılmamalı.

2020 ve 2021’deki COVID-19 pandemisi tarafından hava trafiğindeki azalışa rağmen, son yıllarda ölümlü kazaların sayısının sabitlendiğini görülebilmektedir. Bu nedenle risklere karşı teyakkuzda kalma zorunluluğu dahada önemli haldedir.

Kaza sayısındaki stabil duruma rağmen, 2021’deki ölüm sayısı son on yıldaki ikinci en düşük seviyede görülebiliyor. Bu zıtlık büyük ölçüde 2021’deki ölümlü kazaların yarısından fazlasının kargo operasyonlarını içermesinden kaynaklanmaktadır.

Birleşik Krallık Yıllık Güvenlik İncelemesine dahil edilmemiştir. Bu nedenle dikkate alınması gereken bir diğer durum ise, 2021 verilerinin bir önceki on yıl ile karşılaştırılabilirliğin daha doğru olacağıdır.  İlaveten trafik verileri Eurocontrol tarafından sağlanmıştır.

Coğrafi kapsam nedenli Eurocontrol İzlanda için veri toplamadığından, 31 EASA Üye Ülkesinden 30 adedinin sonucuna göre rapor oluşturulmuştur. Bu raporda kullanılan IFR trafik verileri ise hem AB hem de AB üyesi olmayan operatörleri içerir.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği