Thumbnail
  • 07.12.2021

Dünya Sivil Havacılık Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

 

Sivil havacılık alanında güvenilir, etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde düzenleme ve denetleme yaparak uçuş emniyetinin ve havacılık güvenliğinin en üst düzeye taşınması amacıyla dünya genelinde 190 ülkeyi yetkili kılmıştır. Bu çerçevede, birliğe üye ülkeler havacılık faaliyetlerini kendi kural ve standartlarının yanı sıra ICAO’nun belirlediği kural ve standartlar çerçevesinde yürütmektedir.

 

7 Aralık 1944 yılında Chicago anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu uluslararası sivil havacılık örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı dünya sivil havacılık günü olarak ilan etmiştir.

TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK

Ülkeler arasındaki ulaşımı kolaylaştıran, bireysel ve ticari birçok alanda büyük görevler üstlenen havayolu ulaşımı, sosyal ve ekonomik anlamda büyük önem taşımaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası taşımacılık faaliyetlerin de her yıl büyük oranda artış gözlenmesi, düşük maliyetler, zamandan tasarruf ve hava yolu şirketlerine olan güvenirliliğin artışı olarak yorumlanabilir.

ICAO’nun 190 üyesinden biri ve olan Türkiye, kurucu üyelik yükümlülüklerini en üst düzeyde yerine getirerek sivil havacılık alanında kurulduğu tarihten bu yana büyük bir ilerleme kaydetmiştir.

İleri teknoloji gerektiren havacılık endüstrisinde, sadece Türk Hava Yolları (THY) tarafından 2 merkezden 25 noktaya yapılan tarifeli iç hat seferleri ile varlığını sürdürürken, bugün; 6 havayolu işletmesi etrafında 7 merkezden toplam da 45 noktaya gerçekleştirilmektedir. Bu durum sahip olduğumuz havaalanlarımızdan yapılan uçak seferleri iç ve dış hatlarda 79 milyon gibi kayda değer bir rakama ulaşmıştır. Tüm bu havayolu işletmelerimizin sahip oldukları uçak sayısı son beş yıl içinde iki kat artarak 300’e yükselmiştir.

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

1912-1913 yıllarında sivil havacılık faaliyetlerini yapılandıran ülkemiz, İki hangar ve küçük bir meydanda başlayan Türk havacılık sektörü, Atatürk›ün, "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'' sözünü ilke edinerek 1925 yılında kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda ise, Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığı ülkenin geleceğine yön veren kurumsal kimliğine kavuşmuştur.

İlk Sivil Hava Taşımacılığına 5 uçaklık bir filo ile 1933 yılında ''Türk Hava Postaları'' adı altında yürütülmeye başlanmıştır. Cumhuriyetimizin 10. yılında, Milli Savunma Bakanlığı›na bağlı olarak kurulan ''Havayolları Devlet İşletme İdaresi'' Türkiye›de sivil hava yolları kurmak ve taşıma yapmak için devlet tarafından yetkilendirilmiştir. Bu kurum bugün varolan Türk Hava Yolları’nın ilk yapı taşlarını oluşturmuştur.

TÜRKİYE KITALARARASI KONUMU

Türkiye’nin dışa politikası, gelişen ithalat ve ihracatı, turizm ve coğrafi konumu itibariyle yoğunlaşan ilişkilerini taşıyan en önemli unsurlardan biri hava taşımacılığıdır. Türkiye’nin, uluslararası hava taşımacılığındaki stratejik önemi göz ardı edilemez bir yerdedir. Türkiye’nin kıtalararası kavşak noktasında bulunması, uluslararası hava taşımacılığında önemli ve stratejik bir yer almasına olanak sağlamıştır.

2016 yılında Uluslararası havacılık kurallarını belirleyen ICAO Konsey Üyesi olan Türkiye, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği konularında da uluslararası düzeydeki ülkeler arasında marka olan Türk Hava Yollarının kayda değer başarısı da ülkede sivil havacılığa verilen önemin göstergesidir.

3. Havalimanı yatırımını düşünürsek, kendi bölgesinde havacılık alanında merkez olmasının önün de bir engel olmadığı,  daha güçlü ekonomik getirileri ve uluslararası strateji bağlamında bu kapsamın genişlediği, bu çalışmaların Türkiye’nin sivil havacılıkla ilgili birikimlerini özeti niteliğindedir. Dünya Sivil Havacılığının, teknolojide yaşanan büyük ilerlemeler karşısında, ulusal çıkarlarımızın korunması ve uluslararası ilişkilerimizin düzenli olarak devam etmesi ve denetlenebilir olmasını 1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı”, yeni ismiyle “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bugün, ülkemizdeki havacılık alanındaki faaliyetler, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanmış olan İdari ve Teknik Yönetmelikler ve Havacılık Talimatları çerçevesinde yönetim ve idare edilmektedir.

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği