Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 06.11.2022

Bir jet motorunu test etmek

 

Jet motorları, motor tasarımı ve üreticide geliştirme süreci sırasında, kanattaki bakımın ardından uçağa motor montajı sırasında ve motor atölyesinde revizyon, onarım veya muayeneden sonra olmak üzere birkaç kez test edilir, Üretici, bir test tesisinde hem açık havada hem de içeride uzak alanlarda kapsamlı testler yürütür

 

Dış mekan geliştirme testi

Testlerin, motorun tasarım hedeflerini karşılayabileceğini ve aşağıdaki gibi olaylara dayanabileceğini göstermesi gerekir:

Enkaz, toz, kum vb.nin yutulması;

Dolu, kar, buz vb. yutulması;

Aşırı miktarda su alımı.

Geliştirme testleri, tüm motor geliştirme programı boyunca birkaç yıl sürer ve toplam geliştirme maliyetlerinin önemli bir bölümünü tüketir. Tüm bunlar, motorun tüm operasyonel ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını kanıtlamak için gereklidir.

Kanat üstü motor testi

Uçak bir kez sertifikalandırıldıktan ve havayolları ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra, motorlar kanada monte edildikten sonra motorlar sık ​​sık kontrol edilir. Bu kontroller sonucunda veya motor değişimi sonrasında motorlar çeşitli güç seviyelerinde kanat üzerinde test edilir.

Kanatta motor testleri çeşitli nedenlerle yapılır ve aşağıdaki gibi testleri içerir:

Motorun gerekli itişi üretebildiğini doğrulamak için power assurance kontrolü;

Motor rotorlarını kontrol etmek ve gerekirse dengelemek için titreşim ve denge kontrolleri;

Yağ ve yakıt sistemi kontrolleri;

Tüm sistemlerde sızıntı olmadığını doğrulamak için sızıntı kontrolleri.

Motor testi kanatta açık alanda veya hangarın yakınında yapılır.

Bir motor tamirhanede tamir edildiğinde, incelendiğinde veya elden geçirildiğinde, motorun yeniden kurulum için uygun olduğundan emin olmak için kapsamlı bir dizi test gerektirir. Bu testler, kanat üstü motor testlerine göre çok daha kapsamlıdır. Bir removal and overhaul işleminden sonra, motorun tüm teknik gereksinimleri karşıladığından ve yeniden çalışmaya uygun ve güvenli olduğundan kesinlikle emin olunmalıdır.

Maksimum uçuş saatlerine ulaştıktan ve yenilendikten sonra, aşağı yukarı her beş yılda bir kanat dışı motor testi yapılır. Bir motoru bir test hücresinde test etmenin temel nedeni, temel olarak motorun gerekli minimum onaylı motor itme gücünü sağlayabildiğini kanıtlamaktır.

Jet motorları, Sir Isaac Newton’un ünlü üçüncü yasasına göre itme geliştirir: Bir cisim ikinci bir cisme bir kuvvet uyguladığında, ikinci cisim aynı anda birinci cisme aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygular. Bu ilke ve uçuş halindeki kuvvetler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

Bizim ilgilendiğimiz itki dediğimiz bir kuvvettir. Motoru test ederken, tamamen sökülüp yeniden yapıldıktan sonra bile motorun hala olması gereken itme miktarını geliştirdiğinden kesinlikle emin olmak isteriz.

Bir test hücresinde ne olur?

Bir test hücresinde, uçağın kanadındaki motorun durumunu simüle ediyoruz. Motor, motorun monte edildiği bir uçağın pilon yapısına benzer şekilde bir itme çerçevesine monte edilmiştir.

Bu itme çerçevesi, bir testi izlemek için gereken tüm gerekli verileri kaydetmek üzere donatılmıştır. İleri hareketi önlemek için test tesisine kilitli olarak monte edilir. Test sırasında motor, çeşitli motor devirlerinde çalıştırılır.

Geliştirilmiş itme kuvvetinin yanı sıra aşağıdakiler gibi parametrelerle de çok önemlidir:

Yakıt tüketimi;

Yağ tüketimi;

Rotor hızları;

Titreşim seviyeleri

Motorun çeşitli yerlerindeki basınç ve sıcaklıklar.

Tüm bu veriler sürekli olarak izlenir ve kaydedilir. Motor testi tamamlandıktan ve tüm parametreler üreticinin spesifikasyonlarını karşıladıktan sonra test sonlandırılır. Bu genellikle birkaç saat kadar sürer.

Motoru daha uzun süre depolayabilmek ve akaryakıt ve yağ sisteminde korozyonu önlemek için bu sistemler korozyon önleyiciler içeren özel sıvılarla doldurulur. Bakım süreci tamamlandıktan sonra, test operatörü işi imzalar, motor son kontrolünden geçer ve uçağa gönderilmeye hazır hale gelir.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği