Thumbnail
  • 01.01.2022

Değerli meslektaşlarım,

2021 yılını da bitirdik. İki yıldan fazla bir süre pandemi ortamında yaşadık ve çalıştık. Havayolu firmalarımız ve havalimanlarımız bu zorlu dönemde başarı hikayeleri oluşturdu, uçuş verilerinde hep Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

2022 yılında pandeminin son bulmasını, aşılanmanın yaygınlaşması ile yaşam ve çalışma ortamlarımızın da hızla normale dönmesini umut ediyoruz.

2022 yılında havayolu şirketlerimizin kazanımları ile ekonomimize hizmet edeceğine ve ülkemiz ekonomisinin lokomotif gücü olacağına gönülden inanıyoruz.

Kıymetli Dostlar

3 Aralık 2021 Cuma günü Atatürk Havalimanı'nda bulunan Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde, ülkemizin dört bir yanında uçak veya hava aracı bakımı alanında eğitim veren orta öğrenim kurumlarımızın, üniversitelerimizin, uçak bakım alanında eğitim veren yetkili sektör kuruluşlarının ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yetkililerini Türkiye Uçak Bakım Eğitim Kuruluşları (TUBEK) Toplantısıyla bir araya getirdik. Bu toplantı sonrasında değerlendirme raporunu da yayınladık. Rapor ve içeriğinde belirtilen konularla ilgili çalışmalar yaparak, 2022 yılında yapılması planlanan bir sonraki toplantıda tüm paydaşların emeğiyle çözüme yönelik aksiyonları belirleyip hayata geçirmeye çalışacağız.

Ülkemizde hava aracı bakım kapsamında verilen eğitimlerin büyük bir bölümü bu alanda belirlenen temel eğitim standartlarını karşılamamaktadır. Bakım kuruluşları tarafından, bu okullara destek verilmesine ve çalışma ortamlarında bilgi ve tecrübe aktarımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Avrupa ülkelerindeki gençler, 20’li yaşlarda hava aracı bakım personel lisansı edinebilmekte ve yetkili olarak çalışabilme olanağına sahipken, bizim ülkemizdeki eğitim yapısı ise gençlerimize 30’lu yaşlarda bu niteliği kazandırmaktadır.

Dünyadaki mevzuat değişiklerini, teknolojik gelişmeleri takip ederek; bu alanda verilen eğitimlerin daha kaliteli hale gelmesi ve istihdama yönelik kalifiye personelin yetiştirilmesi için paydaşlarla “ortak akıl” yöntemiyle mevcut sorunların çözümünü sağlamak ve gençlerimizi uluslararası alanda kabul görecek şekilde yetiştirerek nitelikli iş gücü üretme ve yurtdışına transfer edilebilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmasını sağlamak istiyoruz.

Gençlerin gelişimi, sektörün geleceğidir.

Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar mesleki alanda en büyük organizasyonunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Havayolu operatörlerimizin sürekli artan uçak sayısı, ülkemizin stratejik ve coğrafi konumu, becerikli ve özverili havacılık emekçileriyle havayolu taşımacılığımız daha da gelişebilir. Bunun bir sonucu olarak bakım kuruluşlarımız da küresel boyutta uçak bakım ve onarım merkezleri olabilirler.

Ayrıca, her yıl 5000 gencimiz bu alanda eğitime başlıyor, bu sayıda gencimiz yurtiçinde istihdam edilemeyeceği için gençlerimiz iyi eğiterek yurtdışında istihdam edilmelerinde tercih edilmelerini sağlayabiliriz.

Tüm meslektaşlarımıza ve sivil havacılığımızın gelişmesi için çalışan, emek veren tüm
paydaşlarımızın mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ederken, görevlerinde kolaylıklar ve emniyetli çalışmalar dilerim.

Saygılarımla...

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği