Thumbnail
  • 15.12.2023

Değerli okurlar,

5 Aralık 1967 salı sabahı hep birlikte yola çıkan İlhan Acar, Erhan İnanç, Hakkı Çöker, Fahrettin Uçarlar, Süleyman Pişkinoğlu, İsmail Dörter, Basri Çekici, Aykut Güntekin, Ayhan Yanık ve Necati Yüce; bugün 55’inci yıldönümünü kutladığımız Uçak Teknisyenleri Derneği’ni kurdular. Bizler sadece bize emanet edilen bu değerli mesleğe ve derneğimize sahip çıkmaya, onu daha ileri seviyelere taşımaya çaba gösteriyor olacağız. 55 yıldır derneği bugüne kadar ayakta tutan her biri birbirinden değerli sayıları 3 bine ulaşan üyemize teşekkür ediyor, ahirete uğurladığımız binlerce üyemize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Derneğimizi biz kurmadık; ancak sanki yeni kurulmuş bir dernek gibi her geçen gün daha çok çalışarak eksiklerini gidermeye, büyütmeye ve bizden sonra görevi devralacak arkadaşlarımıza hazırlamaya devam ediyoruz. 

Değerli meslektaşlarım,

9 Şubat tarihinde çok kapsamlı bir değişime uğrayan SHT-66 talimatı, birçok kurumun ilgili tespitleri ve raporları ile bir revizyona uğramış, 1 Eylül tarihi itibarıyle üyelerimizin sorunlarının yüzde 80’i çözüme kavuşmuştur. Ancak 9 Şubat öncesinde SHGM’nin onay verdiği kurumlardan modül sınavlarını tamamlayan, 1 Eylül öncesine yetkilenme süreçlerini tamamlayamamış personelin durumu hala muallaktadır. 1 Eylül sonrası bir milattır. Bu konuda otoritemizin kararına saygı duymak gerekir, lakin geçmiş mağduriyetlerin giderilmesi önemli bir zaruriyettir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün, hava aracı bakım teknisyenleri ile ilgili çalışmaları belli bir noktaya ulaşana kadar şekil değiştirmeye devam etmektedir. Son dönemde özellikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün bizatihi kendisi tarafından gerçekleştirdiği İngilizce sınavlarının ikincisini de geride bıraktık. İlk sınava göre daha fazla lokasyon ve seans içeren sınavda sizlerden gelen geri dönüşlere istinaden, bir düzelme olduğunu ancak hala eksikleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu konunun hem takipçisi olacağız hem de gerekli desteği sizlere ve otoritemize sunmaya devam edeceğiz. Bu konuda otoritemizin ciddi bir çaba ve çalışma içinde olduğunu da iletmek durumundayım. Nitekim gerek sınav ücretinin düşürülmesi, gerekse sınav lokasyon ve seansları konusundaki çalışmaları olumlu bulduğumuzu söylemeliyiz. Üstelik son dönemlerde teknisyenlerimizin uluslararası alandaki başarıları artık sadece Ortadoğu’nun değil, Avrupa ülkeleri ve otoritelerinin de dikkatini çekmiş olacak ki, yüzlerce teknisyenimizin yaptığı iş başvurularında aldığı olumlu dönüşlerle Türkiye’den ayrılma planı, arkadan yetişen personelin lisanslanma süreçlerinin zorlaşması sebebiyle sektörü sıkıntıya sokabilecektir. Sektör adına alınacak gerekli önlemler bu gençlerimizin önünü tıkamak değil, arkadan gelecek yeni neslin nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak olmalıdır. Bizler UTED olarak gerekli her çalışmaya katılacağımızı göreve ilk geldiğimiz gün iletmiştik, bugün de aynı noktadayız. Ayrıca sürekli sorguladığımız EASA lisanslarının SHGM’ye dönüşümü tartışmaları yerine, SHGM lisanslarının ilgili yabancı otoriteler tarafından tam kabulü üzerine gerekli görüşme ve çalışmaların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bizlerin ve tüm teknisyenlerin talebidir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki kendini değerli hissedecek tüm hava aracı bakım teknisyenleri kendi vatanları adına gerekli çalışma ve özveriyi göstermek için ellerinden gelen tüm çabayı dün sarfettikleri gibi, bugün de, gelecekte de sarfedeceklerdir. 

Her ay yeni bir alanda faaliyet göstermeye bugüne kadar yapılmayanları tespit edip üzerimize düşeni yapmaya devam etmekteyiz. Havacılıkta gerek sektörel gerekse akademik olarak hava aracı bakım teknisyeninin iş zorluğu, çalışma travmaları ve süreç yönetimi ile ilgili çok fazla bir çalışma olmadığını ve bilimsel olarak bunların detaylı incelenemediğini gözlemledik. Bu sebeple İstanbul Üniversitesi tarafından 5’incisi düzenlenen “Havacılık ve Uzay Psikolojisi Kongresi”ne katılım sağlayarak, kongre içeriğinde henüz bizlere dokunmamış alanlar konusunda UTED olarak talep ve isteklerimizi dile getirdik. Değerli profesörlerimizle konu üzerine fikir alışverişi yaparak, önümüzdeki yıl için şimdiden çalışmaya ve inşallah “6’ncı Havacılık ve Uzay Psikolojisi Kongresi”nde literatüre “Hava Aracı Bakım Teknisyeni’nin Çalışma Psikolojisi” üzerine ihtiyaç duyulan analizlerini yaparak katkı sunmaya gayret göstereceğiz. Aralık ayı başyazımızı okuyan tüm akademisyenlerimizi bu konuda bizlere destek olmaya davet ediyoruz.

Saygıdeğer üyelerimiz, 

Hepinizin kapak manşetinde gördüğünüz üzere “Gelenekten Geleceğe” mottosu, derneğimizin kuruluşunun 50’nci yılında bir önceki yönetimimiz tarafından bizlere miras bırakılmıştı. Göreve geldiğimiz ilk gün söylediğimiz gibi birlik ve beraberliğimize her zaman sahip çıkan bir anlayışla, geçmişin doğrularını alıp eksik ve yanlışlarını düzelterek yolumuza asla gocunmadan, “Ben oldum” demeden devam edeceğiz. Bu yolda hiç istemesek de hata yapacağız, içimizden bu davada yolda kalan, düşen, savrulan da olacak; ancak biz herkesi sahiplenip kucak açarak, yüreğimize ve yolumuza yeni insanlar katarak ilerlemeye ve değerli mesleğimizi en iyi mertebelere çıkarmak için sizlerin bizlere inancı ve desteği ile emek vermeye devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı da UTED bünyesinde güç birliği yapmaya ve bu gururu yaşamaya davet ediyoruz.

Saygılarımla… 

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği