Thumbnail
  • 05.09.2019

Sevgili meslektaşlarım,

Havacılık alanında hareketli bir dönem yaşıyoruz. Hava trafiğinin artışına bağlı olarak havacılık

şirketlerinin uçak teknisyeni gibi nitelikli iş gücüne ihtiyaçları gün geçtikçe artmaktadır.

Uçak teknisyenlerimiz dünyanın her bölgesinde iş bulabilmekte ve çalışabilmektedir.

Özellikle teknolojinin de hızlı gelişmesi iletişimin ve erişimin çok kolay olduğu günümüzde Katar

ve Lufthansa gibi büyük havayolu şirketlerinin de tecrübeli uçak teknisyenlerimizi transfer etmek

için sürekli İstanbul’a geldiğini, başvuru aldıklarını ve mülakatlar yaptığını biliyoruz.

Ülkemizdeki havacılık bakım alanında hizmet veren bakım kuruluşlarımızın da bu talepler

karşısında özellikle nitelikli ve yaptığı işe değer katan personelini kaybedebileceğini dile

getirmenin yerinde olacağını düşünüyorum.

 

Yurtdışındaki firmalar tarafından tercih edilen meslektaşlarımızın sayısı artmaktadır. Küresel

ölçekte bir meslek olan ‘uçak teknisyenliği’ni dünya standartlarında yaptığımızı ve dünya

çapında hedefi olan havacılık şirketlerinin bizim arkadaşlarımızı tercih ettiğini görmek

mutluluk verici bir durum. Bu sektöre emek verenler için gurur verici olduğunu ifade etmek

isterim.

 

Bakanlıklarımız ve SHGM gibi devlet kuruluşlarımız çeşitli alanlarda diğer ülkelerle ikili

anlaşmalar yapmaktadır. Özellikle, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi havacılığı gelişen ve bu

alanlarda nitelikli işgücüne ihtiyacı olan ülkelerle ikili anlaşmalar yapabilir, çalışma alanlarımızı

genişletebilir ve daha cazip hale getirebilirler.

 

  1. Dünya Savaşı’ndan sonra bizden bir, iki nesil önceki büyüklerimiz özellikle Almanya ve Fransa

gibi Avrupa ülkelerinin nispeten niteliksiz iş gücünü temin etmek için bu ülkelere gitmişti. Özveri

ile çalışmış ve kazandıklarını da ülkemize getirerek ekonomimize katkı sağlamışlardı.

Günümüzde de, dünya genelinde standartları belli olan beceri temelindeki mesleklerde

gençlerimizi dünya standartlarında ve mesleğin istediği nitelikte yetiştirebilir ve ülkemiz

ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Havacılık bakım alanında iyi eğitim alan nitelikli gençlerimizi

Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde mesleklerini icra etmeleri yönünde teşvik etmeli ve bu alanlarda

istihdam edilmeleri için kolaylıklar sağlanması noktasında çaba sarf etmeliyiz.

 

Değerli meslektaşlarım,

Eylül ayı ile birlikte yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlıyoruz. Tüm çocuklarımızın zihni

açık olsun. Bu arada, uçak bakım alanında eğitim alacak yükseköğretim kurumlarını tercih

eden gençlerimize, kazanım elde edebilmeleri için tercih ettikleri okullarının SHGM tarafından

onaylarını ve yetkilerini sorgulamalarını şiddetle öneriyorum.

Tüm meslektaşlarıma ve sivil havacılığımızın tüm paydaşlarına görevlerinde kolaylıklar

ve emniyetli çalışmalar dilerim.

Saygılarımla...

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği