Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 21.06.2022

Asimetrik Keşif Uçağı: Blohm & Voss BV 141

 

Sipariş üzerine tek motorlu olarak üretilen asimetrik BV 141,  simetrik bir dengeleyici  ile çalışıyordu. Bu, daha sonra üretilen 141B modelinde değişecekti.

 

BV 141, İkinci Dünya Savaşı esnasında kullanılmış bir taktiksel keşif uçağıydı. İlk uçuşunu 25 Şubat 1938’de gerçekleştiren uçağın tasarımı Richard Vogt tarafından yapılmıştı. Uçak öncelikli olarak Alman Hava Taarruz Birliği’nin kullanması için üretilmişti. Uçağın sıra dışı olmasını sağlayan şey ise pek alışılagelmemiş olan asimetrik yapısıydı. Hal böyle olunca, arzu edilen motorun bulunamayışı ve diğer taktiksel keşif uçaklarıyla olan rekabet nedeniyle komple üretime asla geçilemedi.

 

İlk Sipariş

1937 senesinde Almanya Havacılık Bakanlığı, tek motorlu ve belirli görsel özelliklere sahip bir keşif uçağı için şartname yayımladı. Buna Arado firması Ar 198 ile talip oldu ancak yaptığı prototip başarısız oldu. Sonuçta kazanan, tek motorlu olmamasına rağmen, çift motorlu tasarımıyla Focke-Wulf Fw 189 Uhu oldu. Blohm & Voss ise katılmak için davet edilmemelerine rağmen serbest bir girişim olarak çok daha radikal bir çözüm için kolları sıvadı. Baş tasarımcı Dr. Richard Vogt’un teklifi, kendine has bir şekilde asimetrik olan BV 141’di.

 

Sancak tarafında bulunan sert plastikle kaplanmış mürettebat gondolu, Fw 189’unkine çok benziyordu. Bu bölüm, pilot, gözetleyici ve tüfekçi içindi ve gövde, iskele tarafından yumuşak bir şekilde BMW 132N radyal motorundan bir kuyruk ünitesine doğru uzanıyordu. İlk bakışta ağırlığın yerleşimi yuvarlanmaya meyil veriyor gibi görünüyordu ama ağırlık, kanatların kaldırma kuvvetiyle aynı oranda destekleniyordu. Motor gücü ve sürüklenme arasındaki asimetri açısından, karşılayan endüklenmiş yalpa hareketi daha da karmaşık bir konuydu. Düşük hızda, P-faktörü olarak bilinen bir fenomen nedeniyle, en fazla seviyede hafiflediği hesaplanmıştı. Normal hızdaysa trimle kolayca kontrol edilebiliyordu. Dengeleyici en başta simetrikti ancak 141B modelinde asimetrik hale geldi, bu sayede tüfekçiye daha geniş bir görüş ve ateş alanı sağlanmıştı. 

 

BV 141B’nin Montajı

Üç prototip ve beş BV 141A üretilmişti ancak 4 Nisan 1940 tarihinde, aksi halde gerekliliklerin çok üstünde oldukları belirtilmesine rağmen düşük güçte oldukları kanaatine varıldı. Daha güçlü BMW 801 motorları olan 12 adetlik bir parti BV 141B üretilmişti ancak iyi bir intiba bırakmakta geç kalınmıştı, Fw 189’ların üretimine geçilmeye karar verilmişti bile. Aslında BMW 801 motorların Fw 190 savaş uçaklarında kullanılması BV 141B’lerin yüksek miktarlarda üretilme şansını azaltmıştı.

 

Vogt daha sonra, aralarında piston jet P.194.01’in de olduğu birçok asimetrik tasarım sundu ancak hiçbirisi yapılmadı. Müttefik kuvvetlerin bazılarında hurdaya dönmüş BV 141’ler bulunuyor. Bir tanesi de İngiliz kuvvetleri tarafından ele geçirilerek incelenmek üzere İngiltere’ye gönderildi. Günümüzde ise hiçbir kopyası bulunmuyor.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği