Bekleme Ekranından Çık

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

 

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Eğitimden, Üretime Sektörle İşbirliği” temasıyla organize edilen II. Eğitim Kongresine katılmıştık. Eğitim Kongresinde ve MEB tarafından yapılan diğer toplantılarda “Endüstri 4.0 Devrimi” sıklıkla dile getirilmiştir. Herkes gibi bizler de ülkemizde faaliyet gösteren üretim ve hizmet sektörleri firmalarının rekabet gücüne bağlı olarak gelişeceğine inanıyoruz. Özellikle havacılık bakım sektörünün acımasız rekabet ortamında sürekli ve verimli bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi için donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyulduğu bu alanda çalışanlar tarafından açık açık ifade edilmektedir.

 

MEB’e bağlı okulların yöneticileri düzenlenen seminer, toplantı ve çalışmalarla uçak bakım sektörünün nasıl bir çalışan profilini talep ettiğini sorgulamaktadır. YÖK’e bağlı okulların yöneticileri uyuyor mu?

 

Uçak Bakım organizasyonları;

  • analitik düşünebilen,
  • bilgiye ulaşma metotlarını bilen, soran, sorgulayan,
  • hata yaptığında açık yüreklilikle bunu ifade edebilen,
  • sürekli mesleki gelişim becerisine sahip,
  • donanımlı, İngilizce bilen, havacılık mevzuatına hakim,
  • zaman baskısı altında çalışan ve stresli ortamlarda doğru karar verebilen

nitelikte çalışan beklemektedir.

 

Buradan bir kez daha tüm ilgililere sesleniyorum. Uçak bakım ile ilgili lise düzeyinde eğitim veren okulları, başarısı yüksek öğrencilerin tercih etmesi sağlanmalıdır. Ülkemizin 2023 havacılık hedeflerini gerçekleştirebilmesi için en önemli aksiyonlardan biri bu olmalıdır.

 

Değerli Meslektaşlarım,

9-11 Kasım 2016 tarihlerinde tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşan bir grup ile SHY 66 B1.1 ve B2 Lisans başvurularında kullanılacak “Temel Eğitim Tecrübe Kayıt Listesi” güncellenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Mevcut listede bulunan ve neredeyse gerçekleşmeyen “task”lar, taslak olarak hazırladığımız yeni “Temel Eğitim Tecrübe Kayıt Listesi”nden çıkarılmıştır. Son halini SHGM’ye ve “SHY 66 Lisanslandırma Çalışma Grubuna” sunacağız.

 

Bu çalışmalarda görev alan arkadaşlarımıza mesleğimize hizmetlerinden dolayı buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

 

Lisanslandırma sürecinin tek sorununun bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Teorik Bilgi Sınavı sorularının niteliği üzerinde de iyileştirmeler yapılmalıdır. Ayrıca, İstanbul’da çalışan ve lisans sınavlarına girecek gençleri Eskişehir’e gitmeye zorlamanın doğru olmadığını ifade etmek isterim. Havacılık alanında çalışma yapılan İstanbul, Antalya, Ankara gibi illerimizde de sınav organizasyonlarının düzenlenmesi ve EASA kursları ile yurtdışına giden kaynağın da önüne geçilmesi gerekir.

 

Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimizin kuruluşunun 48. yılını gururla yaşıyoruz. Mesleğimizi ve derneğimizi “Geleneğimizden kopmadan, geleceğe taşıyacak” abilerimizle ve genç arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız.

 

Tüm meslektaşlarıma ve sivil havacılığımızın tüm paydaşlarına görevlerinde kolaylıklar ve emniyetli çalışmalar dilerim.

 

Saygılarımla...

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği