Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 12.05.2022

Aerospace Engine SupplIer QualIty (AESQ)
Strategy Group ve AS13100 Standartı

 

AESQ Teknik Komitesi tarafından oluşturulanlar olmak üzere ortak bir kalite gereksinimleri setinin geliştirilmesine rehberlik etmek, teşvik etmek ve dağıtmak için bir SAE Endüstri Teknolojileri Konsorsiyumu (SAE ITC®) Programı olarak kurulmuştur.

 

2012’de Rolls-Royce, Pratt & Whitney, GE Aviation ve Safran’dan üst düzey yöneticiler, üst düzey kalite yöneticilerini havacılık ve uzay motoru tedarik zinciri boyunca hızlı değişimi yönlendirmek için toplu olarak çalışmakla görevlendirmiştir. Grup daha sonra iş birliği içinde tek tip standartlar oluşturmak ve bu ortak tedarikçi gereksinimlerini dağıtmak ve desteklemek için 2013’te G-22 Teknik Komitesi’ni ve 2015’te Havacılık ve Uzay Motoru Tedarikçi Kalitesi (AESQ) Strateji Grubu'nu kurmuştur.

Vizyon:

“Küresel uçak motoru tedarik zincirinin yalın, yetenekli süreçler ve sürekli iyileştirme kültürü aracılığıyla gerçekten rekabetçi olmasını sağlayan ortak bir kalite gereksinimleri dizisi oluşturmak, dağıtmak ve sürdürmek.” olarak belirlenmiştir.

Konu İlgi Gruplarına Genel Bakış

Konu İlgi Grubunun amacı, Kalite Konusunun AESQ Tedarik Zinciri genelinde etkin bir şekilde yayılmasını teşvik etmektir.

Grup, AESQ Üye Şirketlerinden Konu Uzmanlarından oluşmaktadır. Grup, AS13100 ile ilgili Gereksinimler ve ilgili Referans Kılavuzu içeriğinden sorumludur ve bu içeriğin güncel olmasını ve mevcut bilgileri ve en iyi uygulamaları yansıtmasını sağlar.

Uygulama Toplulukları’nı (CoP) kullanarak Referans Kılavuzun etkin dağıtımını teşvik edecektir. CoP, AESQ Üye Şirketlerinden ve daha geniş AESQ tedarik zincirinden herhangi bir konu uzmanına açıktır. Etkinlikler arasında web seminerleri, en iyi uygulama paylaşımı, paylaşılan eğitim materyallerinin geliştirilmesi, konferanslar ve yayınlanmış makaleler yer alabilir.

Havacılık ve Uzay Standartları Parça Kalifikasyon Programı (ASPQP):

Dünya Savaşı’na dayanan bir endüstri liderliği mirasıyla, Havacılık ve Uzay Standartları Parça Kalifikasyon Programı (ASPQP) teknik standartları belirler ve dünya çapındaki havacılık şirketleri için parça doğrulama ve kayıt sağlar. 13 üyeli bir Teknik Standartlar Komitesi (TSC) ve SAE Endüstri Teknolojileri Konsorsiyumu (SAE ITC®) kapsamında profesyonel bir destek personeli ile ASPQP ayrıca tüm havacılık endüstrisinin yararına veri toplar, bilgi ve analizleri paylaşır.

ASPQP, TS200 Veri tabanında, tedarikçilerin üretici motor ve uçak gövdesi bileşenlerine yönelik niteliklerini endüstri standartlarına kaydetmek için blok zincir teknolojisini devreye almıştır. Bu veri tabanı, ASPQP’ nin tüm havacılık tedarik zincirinde, motor bileşenlerinin yaşam döngüleri boyunca güvenli bir kaydına sahip olmayı sağlar.

ASPQP verileri için paydaşlar şunları içerir:

Düzenleyici kurumlar

Havayolları ve uçak operatörleri

Uçak gövdeleri ve uçak entegratörleri

Orijinal ekipman üreticileri

Alt montaj üreticileri

Distribütörler

Bileşen ve parça tedarikçileri

Sektör inceleme kuruluşları

Denetçiler ve kayıt memurları

MRO sağlayıcıları

Eğitim sağlayıcıları

Müşteri memnuniyetini sağlamak için havacılık, uzay ve savunma sanayi kuruluşlarının sürekli üretim yapması ve müşteri ve düzenleyici otorite gereksinimlerine eşit veya bunları aşan güvenli, güvenilir ürünleri geliştirmeleri gerekmektedir.

Sektörün küreselleşmesi ve bunun sonucunda bölgesel/ulusal gereksinim ve beklentilerin çeşitliliği, bu hedefi karmaşıklaştırmıştır. Nihai ürün organizasyonları, dünyanın her yerindeki ve tedarik zincirinin her seviyesindeki tedarikçilerden satın alınan ürünün kalitesini ve entegrasyonunu sağlama zorluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Endüstri tedarikçileri farklı kalite beklentileri ve gereksinimleri olan birden fazla müşteriye ürün teslim etme konusunda  zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. SAE G-22 Havacılık ve Uzay Motoru Tedarikçi Kalitesi (AESQ) Teknik Komitesi, SAE Aerospace bünyesinde kurulmuştur. Havacılık ve uzay motoru tedarik zinciri ile ilgili kalite standartlarını geliştirmek, belirlemek, sürdürmek ve teşvik etmek için çalışmalar sürdürmektedir.

AS13100 Standardı:

Havacılıkta motor tasarımı ve üretimi gerçekleştiren kuruluşlar için hazırlanmıştır. AS13100 Standardında tanımlanan ilkeler, havacılık, uzay ve savunma sanayilerinin diğer bölümlerine uygulanabilir. AESQ stratejisi, aşağıdakilerle ilişkili olanlar da dâhil olmak üzere tedarik zinciri boyunca kusur önleme yaklaşımlarını teşvik etmektir:

Tedarik zincirinin Sıfır Hata elde etmesini sağlamak için Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması ve Proses Kontrolü.

AS13100 standardı ana başlıkları, ISO9001:2015 ana başlıkları ile aynı olup  ilave olarak EkA Chapter A: AESQ ilave gereklilikler

Chapter B: APQP PPAP  gereklilikleri

Chapter C: APQP ve PPAP’yi Destekleyen Temel Hata Önleme Kalite Araçları verilmektedir.

AS13100 standardı Tablo-1'de kuruluşun tipine göre uygulanması gerekli olan standart maddeleri verilmektedir.

Emniyetli günler dileğiyle...

Referanslar: 1-SAE AS13100 Standardı

 

 

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği